Milan Salák / 360°

Autor: Karel Srp

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
eshop

Cena: 176 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2012
Vydání: 1.
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-750-8
Koncepce a úvodní text: Karel Srp
Překlad: Vanda Krutská
Fotografie: Hynek Alt
Redakce: Marta Nožková
Grafická úprava: Andrea Braunová

Katalog byl vydán ke stejnojmenné výstavě 360° Milana Saláka, patřícího do generace umělců devadesátých let, jejichž tvorbu lze charakterizovat jako snahu o přehodnocení významu média malby a obrazu, která se konala  3. 10. 2012–9. 12. 2012. na Staroměstské radnici ve 2. patře.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji