Milan Salák: 360°

Milan Salák (*1973) patří do generace umělců devadesátých let, jejichž tvorbu lze charakterizovat jako snahu o přehodnocení významu média malby a obrazu. Současná výstava navazuje na autorovu malířskou produkci posledních let. Téměř bez výjimky se jedná o abstraktní, redukovaně barevné malby na nepravidelných plochách různých rozměrů. Charakteristickým průvodním rysem Salákovy tvorby je fenomén fragmentárního rozbití tvaru, kde se jeho profesní snažení prolíná s charakteristickými principy kamufláže. Zemité khaki tóny předchozích děl se ale v aktuálním projektu vytrácejí. V sérii „360°“ se autor soustředil na moment, kdy se mentální výkon stává obrazem. Název výstavy „360°“ vychází z geometrického vytýčení jakékoliv plochy. Jakoukoliv plochu můžeme vnímat jako vizuální zprávu. Obraz může být cokoliv. Zdá se, že jediným limitem je právě součet úhlů, které svírají jeho okraje.