Karafiáty a samet / Umění a revoluce v Portugalsku a Československu

Autor: kolektiv autorů

Městská knihovna, 2. patro
eshop

Cena: 890 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP, MNAC
Rok vydání: 2019
Vydání: 1.
Počet stran: 174
Jazyk: česky, anglicky, portugalsky
ISBN: 978-80-7010-157-5
Text: Ana de Almeida, Sandra Baborovská, Emília Ferreira, Manuela Franco, Adelaide Ginga, Vít Havránek, Magdalena Juříková, Pavel Szobi
Fotografie: Archiv GHMP, arquivo MNAC, archiv SNG, Arquivo do Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra, Arquivo Histórico Diplomático, José Pedro Aguiar–Branco, Diogo Cabrita, Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon / José Manuel Costa Alves, Mário de Oliveira, José Campelo, Karel Cudlín, Alfredo Cunha, ČTK, ČTK / Pavel Hořejší, Tomáš Novák, ČTK / ZUMA / Keystone Pictures USA, Fundação Mário Soares / Arquivo Mário Soares, Konstantin Karageorgiev, Jaroslav Krejčí, Jaroslav Kučera, Karel Kuklík, Dana Kyndrová, Petr Morávek, Nadační fond Kmentová Zoubek / Karel Kuklík, David Stecker, Tomki Němec, Oto Palán, Růžena Preissová, Roman Sejkot, Tomáš Souček, Pavel Štecha, José Vidal de Almeida, José Viegas
Grafické řešení: Anymade Studio
Překlad: Anna de Almeida (CZ), David Davis (EN), Jaroslava Jindrová (CZ), Kennis Translations (EN), Anton Pasienka (PT), Eva Schalková (PT), Vladimíra Šefranka Žáková (EN), Redakce a jazyková korektura / Correção e revisão dos textos / Copy Editing and Proofreading: Kateřina Danielová (CZ), Adelaide Ginga (PT), Vladimíra Šefranka Žáková (EN)
Redakce textů: Kateřina Danielová (CZ), Adelaide Ginga (PT), Vladimíra Šefranka Žáková (EN)

Katalog vychází ve spolupráci s Museu Nacional de Arte Contemporânea v Lisabonu u příležitosti stejnojmenné výstavy, pořádané ve dnech 30. dubna až 29. září 2019 ve 2. patře Městské knihovny Galerie hlavního města Prahy. Obsahuje statě autorek projektu Sandry Baborovské a Adelaide Ginga (MNAC), historika Pavla Szobiho, historika umění Víta Havránka a vizuální umělkyně česko-portugalského původu Any de Almeidy. Texty přibližují dosud poprvé portugalské umění a překvapivé podobnosti, paralely i paradoxy převratných událostí Portugalska a Československa. Společným východiskem je rok 1968, doba pražského jara v Československu a v Lisabonu jara Marcela Caetana, a roky 1974 a 1989, data pokojných revolucí, které přinesly oběma státům svobodu. Karafiátová revoluce se odehrála 25. dubna 1974 a sametová revoluce v Československu 17. listopadu 1989. Publikace představuje rovněž díla československých a portugalských umělců, osobností a legend, jež reagovaly na nesvobodné režimy a měly zásadní vliv na formování současného umění obou zemí. Zároveň poprvé u nás dává nahlédnout do soukromých archivů mladých Portugalců, kteří jako první zahraniční delegace přijeli 9. prosince 1989 podpořit naši demokratizaci.
Karafiáty a samet / Umění a revoluce v Portugalsku a Československu (1968–1974–1989) s grafickou úpravou od Anymade Studio vychází v češtině, portugalštině a angličtině a je zároveň prvním souhrnným představením obou revolucí a chronologií samostatného portugalského a československého státu. Kromě unikátních dokumentů z České tiskové kanceláře, Fundação Mário Soares, Centro de Documentação 25 de Abril, Arquivo Histórico Diplomático, Rádio e Televisão de Portugal, České televize, dobových periodik a soukromých archivů obsahuje rovněž snímky osobního fotografa Václava Havla Tomkiho Němce, reprodukce uměleckých děl z Museu Nacional de Arte Contemporânea v Lisabonu, Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea – Porto, Fundação Calouste Gulbenkian – Lisabon, Galerie hlavního města Prahy, Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Nadačního fondu Kmentová Zoubek, Prvé slovenské investičné skupiny – Bratislava, Slovenské národné galérie – Bratislava a dalších.
Publikace vychází díky laskavé podpoře Instituto Camões.
Hlavním mediální partnerem výstavy je Česká televize.
Záštitu nad výstavou převzaly Její Excelence Manuela Franco, velvyslankyně Portugalské republiky v ČR, a Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu.
Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Galerii hlavního města Prahy – Městská knihovna v termínu 30. 4.–29. 9. 2019 a v Museu Nacional de Arte Contemporânea v Lisabonu v termínu 25. 4.–30. 8. 2020.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji