Edukační listy → VÍTEJ V ČESKÉ REPUBLICE!

jazyk: česky

Edukační oddělení Galerie hlavního města Prahy vytvořilo zábavné edukační listy s názvem VÍTEJ V ČESKÉ REPUBLICE! Průvodcem edukačního listu je český lev, který hravou formou seznamuje děti se symboly a motivy České republiky a hl. města Prahy. Kreativním způsobem listy seznamují děti s českou abecedou, a to v propojení s ukrajinskou cyrilicí. Edukační list má pomoci dětem se lépe adaptovat v novém prostředí, kam musely z důvodu okolností přijít.

stažení zdarma

#Edukační a metodické materiály  #Zdarma ke stažení