60. výročí GHMP

Prožijte s námi sváteční květen, na který jsme připravili širokou škálu programů od komentovaných prohlídek, přes výtvarné dílny, až po koncert a divadelní představení.

Bojovka GHMP

Od 12. 5. 2023 budou na našich pokladnách a online ke stažení podklady pro GHMP Bojovku, která vás provede po budovách galerie a objektech ve veřejném prostoru ve správě GHMP. Bojovka je určena pro všechny věkové kategorie, především pak pro rodiny s dětmi. Během plnění úkolů se hráči seznámí s budovami GHMP, se zajímavými místy mezi nimi, s historií Prahy a GHMP a sochami, které v centru města potkávají na svých procházkách a možná jim do teď nevěnovali pozornost.

Více informací zde.

 

Prodloužený slavnostní víkend 12.–14. 5. 2023

Během víkendu bude vstup do všech objektů za symbolickou 1 Kč.

 

pátek 12. 5. 2023

Prohlídka včel a přednáška

Zahrada Zámku Troja
15.00

Galerie hlavního města Prahy v rámci projektu Bio Troja rozvinula spolupráci s Včelařským spolkem pro Prahu 6 a 7, konkrétně se včelařem Jiřím Hejnicem, který se stará o včely a včelí úly v sadu zahrady Zámku Troja. Pan Hejnic účastníky seznámí se životem včel.

Více informací zde.

Never Sol

Dům U Kamenného zvonu
18.00

Na dvoře Domu U Kamenného zvonu vystoupí česká zpěvačka, producentka, skladatelka a rozhlasová moderátorka, vlastním jménem Sára Vondrášková. Svou tvorbou zkoumá možnosti dekonstrukce forem a vztah mezi křehkým a masivním zvukem. Inspirována drsnými, temnými, vibrujícími či bzučivými prvky vytváří pomocí práce s časem komplexní prostředí pro své posluchače.

Více informací zde.

 

sobota 13. 5 2023

Workshop

Dům U Kamenného zvonu
13.00 – 18.00

Workshopy zaměřené na historii Domu U Kamenného zvonu a výstavu Margita Titlová: Purpurová vertikála.

Urban Walk: expedice do trojské divočiny s geologem Radkem Mikulášem

Troja
15.00

Pražská Troja je v různých ohledech jedna z nejzvláštnějších částí Prahy. Jedinečný charakter Trojské kotliny se utvářel před více než 600 miliony let. Na dně tehdejších hlubokých i mělkých moří, formovaných sopečnou činností, vznikaly horniny, tvořící část trojských skal. Mnohem později, před 480 miliony let, vznikly jiné usazeniny, tentokrát v moři, velice bohatém na různé formy života. Přijďte s námi objevit město. Sraz je na zastávce tramvaje číslo 17 Trojská.

Více informací zde.

Lektorské komentované prohlídky budov

14.00 Dům U Kamenného zvonu

16.00 Bílkova vila

Více informací zde.

 

neděle 14. 5. 2023

Workshop

Eko-ateliér v Oranžerii Zámku Troja
13.00 – 18.00

Workshopy zaměřené na historii Zámku Troja a jeho zahrad a na tvorbu z přírodních materiálů.

Více informací zde.

Lektorské komentované prohlídky budov

15.00 Zámek Troja

Více informací zde.

Slavnostní přípitek 🥂

Dům U Kamenného zvonu
18.00

Oslava výročí se symbolickým narozeninovým přípitkem GHMP. Přípitek a symbolické gesto provede ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková. Podvečerní program, který doplní hudební vystoupení DJ LN Babe, bude také dernisáží výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála.

 

Komentovaná prohlídka Bílkovy vily v Praze

úterý 16. 5. 2023, 18.00

Komentovaná prohlídka Bílkovy vily se spolukurátorem stálé expozice Martinem Krummholzem, který vás seznámí s umělcem Františkem Bílkem, s jeho mládím, studiem, životem v Paříži, přáteli a rodinou.

Více informací zde.

 

Martin Nitsche: Jitka Svobodová a fenomenologie

Městská knihovna 2. patro
čtvrtek 18. 5. 2023, 18.00

Přednáška si z pozic fenomenologické filosofie všimne dvojího: nejen toho, jaké podněty Jitka Svobodová získala z četby fenomenologů (zvl. Heideggera), nýbrž také (a to především) toho, jaké inspirativní podněty může fenomenologie získat z recepce jejího díla. Zvláštní pozornost bude věnována tématům: věc, jev a fenomenologie prostředí, vztah vnitřního a vnějšího.

Martin Nitsche se zabývá fenomenologií (Heidegger, Merleau-Ponty), topologií a filosofií umění. V letech 1993–1999 studoval obor filosofie – historie na FF UK. V roce 2007 tamtéž obhájil doktorskou práci ze systematické filosofie na téma Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filosofii. Od roku 2000 pracuje jako odborný asistent na Filosofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, kde učí fenomenologii a filosofii umění. Od roku 2010 je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR. V roce 2016 se habilitoval jako docent pro obor filosofie na FHS UK.

Více informací zde.

 

Komentovaná prohlídka výstavy Karel Otto Hrubý – Retrospektiva

Dům fotografie
čtvrtek 18. 5. 2023, 18.00

Výstavou provede jedna z kurátorem Jana Vránová.

Více informací zde.

 

Taneční dialog mezi vystavenými díly výtvarné umělkyně Jitky Svobodové a tanečnicí Terezou Ondrovou

Městská knihovna 2. patro
úterý 23. 5. 2023, 18.00

Tereza Ondrová po absolvování oboru taneční pedagogika na HAMU založila v roce 2004 spolek VerTeDance, ve kterém vzniklo přes 20 tanečních inscenací. Za několik let existence tato taneční skupina spolupracovala s množstvím výrazných tanečních osobností české i zahraniční scény a soubor je držitelem mnoha ocenění. Od roku 2016 spolupracuje také s divadelní a filmovou režisérkou Petrou Tejnorovou, se kterou založila platformu Temporary collective. Jedním z projektů, který vznikl v produkci této platformy, je Insectum in Prague (2022), část jeho příprav probíhala také v Zámku Troja. Tereza Ondrová se dále spolu s Tancem Praha a Galerií hlavního města Prahy podílela na výzkumném projektu Dancing Museums (2018–2021), který podporuje dlouhodobé spolupráce mezi tanečními organizacemi, muzei či galeriemi a veřejností, respektive místními komunitami, a rozvíjí inspirativní a dlouhotrvající umělecké a kulturní programy.

Spolupráce s Tancem Praha

Více informací zde.