Martin Nitsche: Jitka Svobodová a fenomenologie / přednáška

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

zdarma ke vstupence na výstavu

Související výstavy
Jitka Svobodová: Za hranou viděného

Přednáška si z pozic fenomenologické filosofie všimne dvojího: nejen toho, jaké podněty Jitka Svobodová získala z četby fenomenologů (zvl. Heideggera), nýbrž také (a to především) toho, jaké inspirativní podněty může fenomenologie získat z recepce jejího díla. Zvláštní pozornost bude věnována následujícím tématům: věc, jev a fenomenologie prostředí, vztah vnitřního a vnějšího.