Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Pražský fantastický realismus 1960–1967 – katalog/catalogue

katalog výstavy/exhibition catalogue Pražský fantastický realismus 1960–1967 > / Prague Fantastic Realism 1960–1967 > • texty/texts Jitka Hlaváčková, Vojtěch Lahoda, Marie Rakušanová • překlad/translated by Joanne Domin • grafika/graphic design by Jan Jedlička, Marek Jodas • česky a anglicky / czech and english • počet stran / number of pages: 127 • vydavatel / published by Galerie hlavního města Prahy • ISBN: 978-80-7010-115-5 • V prodeji v knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu >, Colloredo-Mansfeldském paláci > za 445 Kč / You can buy it in the bookstore in the Stone Bell House >, in the Colloredo-Mansfeld Palace > for 445 CZK.

podobné