Zrestaurovaný čtyřramenný kandelábr

Galerie hlavního města Prahy v letošním roce dokončila restaurování posledního ze tří historických kandelábrů v Praze. Stejně jako předchozí dva kandelábry na Hradčanském a Loretánském náměstí, i tento nejmenší čtyřramenný kandelábr z Dražického náměstí byl připojen na plyn a rozšíří tak počet luceren s plynovým osvětlením, které v uličkách Malé Strany a Starého Města vytvářejí tajuplnou atmosféru.

Čtyřramenný kandelábr na Dražického náměstí byl slavnostně rozsvícen 2. prosince 2014 nejvyšším pražským lampářem panem ing. Janem Žákovcem.

Kandelábry veřejného osvětlení vznikaly v letech 1867–1868 a byly společnou prací sochaře Eduarda Veselého a architekta Aleše Linsbauera, u nichž si je objednala plynárenská společnost. Všechna litinová tělesa byla odlévána v Komárovských železárnách knížete Viléma Hanavského u Berouna.

Původně byly lucerny osazeny plynovými motýlovými hořáky, které byly později nahrazeny žárovými punčoškami. V Praze, na různých významných místech, bylo ve vrcholném období, v roce 1882, umístěno celkem 16 kandelábrů osmiramenných, 11 čtyřramenných, 55 tříramenných a 557 kandelábrů jednoduchých. Do roku 1985 byly veškeré kandelábry a lucerny zrušeny a odvezeny do sběru. Ponechány byly pouze dva osmiramenné kandelábry na Hradčanech a jeden čtyřramenný na Dražického náměstí, které byly elektrifikovány.

Všechny tři dochované kandelábry, které jsou vynikajícím příkladem uměleckého řemesla a technickou památkou z druhé poloviny 19. století, spravuje Galerie hlavního města Prahy. První z uvedených osvětlovacích těles stojí na Hradčanském náměstí. Osmiramenný kandelábr byl Galerií hlavního města Prahy kompletně restaurován a převeden na plynové osvětlení v roce 2006. Druhý, rovněž osmiramenný kandelábr na Loretánském náměstí, prošel stejnou obnovou, restaurováním a plynofikací v letech 2011 a 2012.

Kandelábr na Dražického náměstí se čtyřmi lucernami je z dochovaných památek nejmenší. Je osazen na válcovém žulovém podstavci s kruhovou profilovanou římsou, jehož přední část je ozdobena historickým erbem města Prahy. Vlastní litinový sokl zdobí čtveřice ženských postav v antikizujícím rouchu, provedených ve vysokém reliéfu. Postavy jsou zády připoutány ke kanelovanému sloupu s korintskou hlavicí, na jehož vrcholu jsou čtyři protáhlé voluty s ženskými hlavami zakončeny poupětem. Osvětlovací lucerny jsou připevněny na čtyřech ramenech podepřených bohatě ornamentálně zdobenými esovkami. Na horní hraně těchto ramen je umístěna čtveřice draků. Od vrcholu luceren vedou řetězy ke špici sloupu.

Vzhledem k dlouhodobému vystavení kandelábru povětrnostním vlivům byl povrch litiny silně narušen korozí, docházelo ke zplošťování reliéfu a zničení některých jeho částí. Stav kandelábru i kamenného podstavce byl nadále neudržitelný. Restaurátorské práce si vyžádaly celkovou demontáž kandelábru, která proběhla 16. 10. 2013. Roční práce na restaurování litinového tělesa zahrnovaly nejprve restaurátorský průzkum, odborné ošetření jednotlivých prvků, doplnění chybějících prvků podle analogických částí předchozích kandelábrů, zavaření a ciselování popraskaných dílů litiny, úpravu a posílení konstrukčních prvků a následnou obnovu povrchové pohledové a ochranné vrstvy. Kamenný podstavec byl restaurován na místě, nebylo nutné jej rozebírat. Povrch kamene byl důkladně očištěn, doplněny a zaretušovány byly uražené části, a nakonec nakonzervován proti nepříznivým klimatickým podmínkám v centru města.

V rámci kompletování restaurovaného kandelábru byly instalovány rozvody plynu středem tělesa a poté jednotlivými rameny až k vlastním lucernám. Do nich byla zabudována nová, moderní technologie plynového osvětlení včetně žárových punčošek. Plynové světlo bude nově rozsvěcováno dálkově z dispečinku provozovatele veřejného osvětlení. Lucerny jsou opatřeny také vahadly s oky. Lze je tedy ovládat i pomocí lampářské tyče ručně, jako tomu bylo v minulosti.

Restaurování litinového tělesa prováděli zkušení restaurátoři Petr Douda a Ivan Houska z Pasířství Houska & Douda, kteří již mají bohaté zkušenosti s restaurováním předchozích kandelábrů. Kamenný podstavec restauroval sochař a restaurátor Petr Vitvar. Přívod plynu zajistila Pražská plynárenská Distribuce, a. s., firma ELTODO-CITELUM s. r. o. se podílela na výrobě a technologii hořáků a společnost ELTODO a. s. dokončila připojení k distribučním soustavám plynu i elektřiny.