Terapie města

Kurátoři: Jitka Hlaváčková a Ludvík Hlaváček

Tématem letošního festivalu je zkoumání možností uměleckého díla jako nástroje ozdravného procesu místa a komunity, metaforicky řečeno Terapie města. Uvědomujeme si, že město není neživou kulisou našich životů, ale jedním z jeho hlavních aktérů. Dynamický puls a názorový pohyb města se nás všech dotýká – někdy více, někdy méně. Jeho fyzické i psychické funkce bezprostředně ovlivňují míru naší individuální kondice. K naplnění našich terapeutických cílů je nutné hledání účinných uměleckých forem a nástrojů specifických pro veřejný prostor – veřejného jazyka umění. Ten může vstupovat do diskuse o městských starostech nejrůznějšími způsoby naladění: povzbuzením, zpochybněním, odhalením, inspirací, kritikou… Jeho projevy mohou být materiální předměty nebo sociální situace.

Vystavující autoři:

Veronika Zapletalová, Anežka Hošková, Matouš Lipus a kol., Darina Alster, Janek Rous, skupina Rafani, Milan Mikuláštík, Tomáš Svoboda, Richard Wiesner, Jiří Kovanda a Jiří Sádlo, Marie Doucet, Milena Dopitová, Mira Gáberová a Eva Jiřička, Dušan Zahoranský

Pro realizaci festivalu m3 2021 bylo osloveno čtrnáct umělců nebo uměleckých kolektivů, kteří mají osobní vztah k vybrané lokalitě – dlouhodobě tu žijí a pracují. Ke svému tvůrčímu úkolu tedy nepřistupují jen z pozice umělce, ale také jako občané – insideři znalí místních poměrů, s vnitřní motivací iniciovat zde pozitivní proměnu. Společně jsme se pokusili vyhledat v oblasti obou městských částí několik neuralgických bodů (míst a témat) na těle městského organismu a inspirovat aktivitu, která nevidí město jen z hlediska funkčního mechanismu, ale i jako prostředí radosti a překvapení.

Pátý ročník festivalu m3 / umění v prostoru pokračuje v tradici – každý z předchozích ročníků se konal v jiné pražské čtvrti, nesl jiné téma a byl připraven jinou kurátorskou dvojicí. Díky této koncepci zabraňující umělecké stagnaci se návštěvníci festivalu mohou každý rok setkat se zcela odlišnými přístupy a pohledy na umění a veřejný prostor (festival m3 se tento rok koná na širokém území centrálních částí Prahy 6 a Prahy 7).

Darina Alster, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Darina Alster, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Mira Gáberová a Eva Jiřička, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Mira Gáberová a Eva Jiřička, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Milena Dopitová, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Milena Dopitová, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Anežka Hošková, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Anežka Hošková, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Jiří Kovanda a Jiří Sádlo, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Jiří Kovanda a Jiří Sádlo, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Milan Mikuláštík, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Milan Mikuláštík, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Tomáš Svoboda, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Tomáš Svoboda, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Dušan Zahoranský, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Dušan Zahoranský, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Veronika Zapletalová - otevření zámku Veleslavín v Praze v rámci vernisáže (foto: Jan Rasch)
Veronika Zapletalová - otevření zámku Veleslavín v Praze v rámci vernisáže (foto: Jan Rasch)
Rafani - Kibbo kift, skupinová performance, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
Rafani - Kibbo kift, skupinová performance, Festival m3 - Umění v prostoru, červen - září 2021 Praha 6 a Praha 7 (foto: Jan Rasch)
M3 - Kafkárna - vernisáž (foto: Jan Rasch)
M3 - Kafkárna - vernisáž (foto: Jan Rasch)