Květa Pacovská: Utíkejte na konec

Po retrospektivě konceptuální umělkyně Květy Pacovské v Městské knihovně obracíme tentokráte pozornost na téměř neznámou, o to však důležitější část její tvorby, ve které se v 60. a na počátku 70. let paralelně s pracemi pro knihu věnovala volné grafice a objektům z papíru a kovu. Této oblasti nebyla doposud věnována náležitá pozornost, a pro příznivce jejího díla bude do značné míry překvapující. Přitom právě v této rané tvorbě jsou zformulována základní východiska, ze kterých celé mimořádné a mnohavrstevnaté dílo Květy Pacovské, zahrnující nejen autorské knihy a ilustrace, ale také obrazy, sochařské objekty a kresby, vychází.

Květa Pacovská, Papírová socha černobílá, 70. léta
Květa Pacovská, Papírová socha černobílá, 70. léta
pohled do výstavy Květa Pacovská: Utíkejte na konec, Colloredo-Mansfeldský palác, 2019. Foto Štěpán Grygar
pohled do výstavy Květa Pacovská: Utíkejte na konec, Colloredo-Mansfeldský palác, 2019. Foto Štěpán Grygar
pohled do výstavy Květa Pacovská: Utíkejte na konec, Colloredo-Mansfeldský palác, 2019. Foto Štěpán Grygar
pohled do výstavy Květa Pacovská: Utíkejte na konec, Colloredo-Mansfeldský palác, 2019. Foto Štěpán Grygar
pohled do výstavy Květa Pacovská: Utíkejte na konec, Colloredo-Mansfeldský palác, 2019. Foto Štěpán Grygar
pohled do výstavy Květa Pacovská: Utíkejte na konec, Colloredo-Mansfeldský palác, 2019. Foto Štěpán Grygar
Květa Pacovská, Červená socha I., 70. léta
Květa Pacovská, Červená socha I., 70. léta
Květa Pacovská, Kovová socha, 70. léta
Květa Pacovská, Kovová socha, 70. léta
Květa Pacovská, Středa, 1970
Květa Pacovská, Středa, 1970
Květa Pacovská, Kruhy, 1967
Květa Pacovská, Kruhy, 1967

Info

Květa Pacovská: Utíkejte na konec

od: 2. 10. 2019
do: 1. 3. 2020

Kurátorka: Hana Larvová

tisková zpráva

Adresa
Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 189/2
110 00 Praha 1
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–18h

Budova nemá bezbariérový přístup.

Dostupnost
metro A (Staroměstská)
tram. č. 2, 17, 18 (Karlovy lázně, Staroměstská)

Vstupné

plné 60 Kč
snížené 30 Kč

Bookshop Cafe