Zdeněk Sýkora: Černobílá struktura GHMP představuje díla ze svých depozitářů

Galerie hlavního města Prahy představuje ze svých depozitářů ikonické dílo Zdeňka Sýkory (1920–2011) Černobílá struktura z roku 1966–1967, které vyrůstá z pevného řádu i z principu náhody. Jak říkal sám Zdeněk Sýkora, jedna z nejoriginálnějších osobností českého a světového umění, jde o kombinatoriku vztahů a vzájemných poloh několika základních elementů (odvozených z kruhu nebo vzniklých dělením čtverce), volených tak, aby umožnily spojování do nových celků, nebo naopak vzájemnou izolaci. Celá struktura je organický celek vybudovaný přesně podle zvolených pravidel. Otočení některého elementu v základním programu znamená proměnu celé struktury.

tisková zpráva