Darina Alster: Bezčasí / Timelessness

Kurátorka: Jitka Hlaváčková

Jádrem instalace je paměťové médium v podobě krabice diapozitivů, které před 30–40 lety používala Alena Alsterová, matka autorky, při svých přednáškách o barokním umění na FF UK. Dílo Timelessness je tvořené nekonečným sledem překrývajících se diaprojekcí. Skrze dialog abstraktních kompozic barokního tvarosloví s osobními vzpomínkami umělkyně, v souběhu časových vrstev, vyvstává okamžik zpřítomnění.

Téma bezčasí dále přirozeně rozvíjí instalace Spací socha, která materializuje moment změněného stavu vědomí i těla: spánku. V tomto kruhovém, zlatobílém objektu si mohou diváci odpočinout nebo i usnout a vnímat změnu plynutí času a významu věcí v prostoru imaginárních světů. Popsané instalace jsou doplněny sérií video-objektů se záznamy autorských performancí.

Součástí výstavy bude rozsáhlá imerzivní skupinová performance v prostorách Zámku Troja, která proběhne 22. 8. 2023.

pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín
pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín
pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín
pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín
pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín
pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín
pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín
pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín
pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín
pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín
pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín
pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín
pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín
pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín
pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín
pohled do výstavy Darina Alster: Bezčasí / Timelessness, Zámek Troja, 2023. Foto Lukáš Hlavín

Info

Darina Alster: Bezčasí / Timelessness

od: 12. 7. 2023
do: 15. 10. 2023

Kurátorka: Jitka Hlaváčková
Grafické řešení: Sofie Sorokina
Audio Timelessness: Polina Revunenko
Technická realizace: Michal Kindernay a Pavel Havrda

tisková zpráva

Adresa
Zámek Troja
U Trojského zámku 1/4
170 00 Praha 7
Mapa

Otevřeno
út-čt 10–18 h
pá 13–18 h
so-ne 11–18 h

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Vstupné

plné 150 Kč
snížené 60 Kč
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P vstup zdarma