Bohuslav Reynek (1892–1971)

Výstava celoživotního díla Bohuslava Reynka (1892–1971), grafika, malíře, básníka a překladatele, představuje jeho dílo od prvních expresivních maleb a linorytů přes pozoruhodné kresby z rodného Petrkova a přechodně domovské Francie až k jeho typickému grafickému projevu v cyklech černobílých suchých jehel Pastorale, Job, Don Quijote či v barevných monotypických soutiscích, na nichž zachytil jednak přírodní motivy, ale také biblické výjevy odehrávající se v bezprostředním okolí jeho petrkovského statku.

Poprvé jsou na výstavě k vidění i některé neznámé Reynkovy kresby a grafiky, ale také jeho tiskové desky, negativy pro cliché verre i zkušební nátisky, které dají návštěvníkovi možnost nahlédnout do tajemství Reynkova grafického receptáře.

Výstava nabízí výběr z toho nejlepšího, co reprezentuje Reynkovo výtvarné i básnické dílo v českých a francouzských veřejných a soukromých sbírkách. Dílo výtvarného samouka, vznikající v hluboké odloučenosti, mimo proudy a uznávané směry, přesto však představující jedinečnou kultovní hodnotu české grafiky i literatury, a to nikoliv jen pro svou duchovní podstatu, ale především pro prostý soulad mezi osobností svého tvůrce a prostým světem, který stvořil a zanechal.