2000

FRANTIŠEK BÍLEK (1872–1941)
10. 11. 2000 – 4. 2.2001
Jízdárna Pražského hradu, Bílkova vila
Autoři: Marie Halířová, Hana Larvová

AKTUÁLNÍ NEKONEČNO / ACTUAL INFINITY
Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění
27. 9. – 31. 12. 2000
Městská knihovna
Autor: Tomáš Vlček, kurátor: Vít Havránek

ZDENEK RYKR (1900–1940)
Elegie avantgardy / Elegy for the Avant-garde
21. 9. 2000 – 5. 1. 2001
Dům U Kamenného zvonu
Autor: Vojtěch Lahoda, kurátor: Vít Havránek

PALNÉ ZBRANĚ ZE SBÍREK NÁRODNÍHO MUZEA
18. 5. 2000 – 31. 10. 2001
Zámek Troja
Autorka: Evženie Šnajdrová

PUDR A BENZÍN
Automobil 30. let v umění
18. 5. 2000 – 31. 10. 2001
Zámek Troja
Autor: Petr Cincibuch

ČÍNSKÉ LAKY ZE SBÍREK NÁPRSTKOVA MUZEA
18. 5. 2000 – 31. 10. 2001
Zámek Troja
Autorka: Zlata Černá

TOYEN
12. 5. – 29. 8. 2000 Dům U Kamenného zvonu
28. 6. – 30. 9. 2002 Musée d’Art Moderne, Saint-Étienne Métropole
Autor: Karel Srp

POEZIE A SKUTEČNOST
Malířství 19. století z Rýnského zemského muzea v Bonnu a z rýnské soukromé sbírky
3. 2. – 9. 4. 2000
Dům U Kamenného zvonu
Autoři: Hans M. Schmidt, Ingeborg Krueger, kurátorka: Hana Larvová