1991

HUGO DEMARTINI Dílo 1964–1974
5. 12. 1991 – 2. 2. 1992
Dům U Kamenného zvonu
Autorka: Marie Halířová

GEORGES BRAQUE – grafické dílo z galerie Maeght, Paříž
3. 12. 1991 – 2. 2. 1992
Dům U Kamenného zvonu
Kurátor: Karel Srp, Hana Rousová, spolupráce: Francouzský institut v Praze

KAREL NEPRAŠ – sochy
19. 11. 1991 – 19. 1. 1992
Staroměstská radnice
Autorka: Marie Halířová

D. J. RŮŽIČKA – OTEC MODERNÍ ČESKÉ FOTOGRAFIE / Moderní piktorialismus D. J. Růžičky
10. 9. – 27. 10. 1991
Staroměstská radnice
Autorka: Daniela Mrázková

ROBERT PIESEN
11. 7. – 1. 9. 1991
Dům U Kamenného zvonu
Autorka: Marie Judlová

ARNE HOŠEK Souvislosti barev a tónů. Muzikalistická tvorba 30. let.
11. 7. – 1. 9. 1991
Dům U Kamenného zvonu
Autorka: Hana Rousová

ROD MANDERSCHEIDŮ-ŠTERNBERKŮ
27. 6. – 11. 8. 1991
Zámek Troja
Autorka: Hana Seifertová, spolupráce: Spolková země Porýní-Vestfálsko

LUCILLA CATANIA – skulptura
18. 6. – 25. 8. 1991
Staroměstská radnice
Autorka: Olga Malá

OLBRAM ZOUBEK – sochy
13. 6. – 25. 8. 1991 Vojanovy sady
27. 6. – 18. 8. 1991 Staroměstská radnice
Autorka: Marie Halířová

V OBRAZE / IM BILDE / Aktuelle Fotografien aus Österreich
30. 4. – 16. 6. 1991
Dům U Kamenného zvonu
Autor: Wolfgang Denk, koordinátorka: Hana Rousová

VE VZTAHU K PROSTORU / Blabolilová-Doležal-Grygar-Chatrný-Lindovský-Rudolf-Sedláková-Sikora-Svobodová
9. 4. – 2. 6. 1991
Staroměstská radnice
Autorka: Hana Larvová

MARKÉTA LUSKAČOVÁ – POUTNÍCI / Fotografie z let 1966–1974
7. 3. – 14. 4. 1991
Dům U Kamenného zvonu
Autorka: Marie Judlová

VE SVĚTLE MONITORU / Skulptury, videoinstalace, záznamy
5. 3. – 14. 4. 1991
Dům U Kamenného zvonu
Autor: Dieter Bogner, koordinátor: Jiří Ševčík

ČESKÝ INFORMEL / Průkopníci abstrakce z let 1957–1964
24. 1. – 24. 3. 1991
Staroměstská radnice
Autorka: Mahulena Nešlehová, kurátorka: Hana Rousová

ANTONÍN TOMALÍK Výběr z díla 1957–1968
24. 1. – 24. 3. 1991
Staroměstská radnice
Autorka: Mahulena Nešlehová, kurátorka: Hana Rousová