1964

KRESBY RUDOLFA KREMLIČKY
říjen-listopad  1964
Staroměstská radnice
Autorka: Marcela Mrázová

EDUARD MILÉN
2. 10. – 30. 11. 1964
Obecní dům
Autor: neuveden

MEXICKÁ GRAFIKA
15. 9. – 30. 9. 1964
Zámek Troja
Připravil: J. Q. Posada

PRAHA V OBRAZECH  1610–1899
26. 7. – 31. 10. 1964
Zámek Troja
Autor: Václav Hlavsa

SLOVENSKÁ ILUSTRÁCIA
1. 7. – 16. 8. 1964
Staroměstská radnice
Autorka: Eva Ševčáková

PAŘÍŽ
květen-červen 1964
Zámek Troja
Připravila: Anna Fárová