Vladimír Havlík / Rudolf Sikora: Sníh kámen hvězda strom

Video vzniklo jako pozvánka k výstavě Rudolf Sikora a Vladimír Havlík: Sníh kámen hvězda strom, kterou bylo možné navštívit v Colloredo-Mansfeldském paláci od 12. 5. do 27. 9. 2020.

Společná výstava Rudolfa Sikory a Vladimíra Havlíka byla prostorem pro konfrontaci dvou cest, jimiž lze dojít k témuž světonázoru. Zatímco se Sikorova objektivizační strategie dotýká pozice jednotlivce v kosmu, Vladimír Havlík se oproti tomu obrací k pospolitým vztahům budovaným na základě nonspektakulárních gest.