Jiří Franta, David Böhm: Bez názvu

Ze série videokomentářů k uměleckým dílům ze sbírek Galerie hlavního města Prahy. Jiří Franta a David Böhm komentují dílo Bez názvu z roku 2012.

Sbírka Galerie hlavního města Prahy se soustřeďuje na umění 19., 20. a 21. století a roztříděna je do pěti podsbírek (malba, plastika, kresba, grafika a nábytek). Těžiště sbírkové činnosti však leží v umění druhé poloviny 20. století, a zejména v současném umění, jež v posledních letech bohatě přispívá k rozvoji podsbírky fotografie a nových médií. V současnosti GHMP spravuje přibližně 17 000 předmětů.