Jakub Tomáš / S=π.r2

Reportáž z výstavy Jakuba Tomáše, která probíhala od 15. 12. 2011 do 22. 1. 2012 v Domě U Zlatého prstenu, od Artyčok.Tv. V rámci cyklu Start up zaměřeného na mladé umělce připravil výstavu student ateliéru malby AVU v Praze Jakub Tomáš, který se veřejnosti představil souborem prací zabývajících se tématem kina. Ačkoli v autorových obrazech dominují figurální motivy, pro název výstavy v GHMP si vypůjčil geometrický vzorec pro výpočet obsahu kruhu S = π.r2  , který se symbolicky vztahuje jak k formě, tak k obsahu vystavovaných obrazů.