Diskuze o vztahu Jindřicha Chalupeckého k umělkyním a „ženskému umění“

Záznam debaty, která proběhla jako doprovodný program výstavy Světy Jindřicha Chalupeckého 7. 4. 2022.

Jaký byl postoj Chalupeckého k „ženskému umění“ a proč v rámci českého kontextu na jedné straně vyzdvihoval ženy umělkyně a na straně druhé odmítal myšlenky feminismu? A jak na jeho komplikovaný vztah k umělkyním a jejich tvorbě můžeme nahlížet z perspektivy dnešní (feministické) teorie a historie umění i samotné umělecké praxe?

Moderují: Tereza Jindrová a Karina Kottová.

Diskutují: Petra Hlaváčková, Marie Lukáčová a Martina Pachmanová Světy

 

Jindřicha Chalupeckého

16. 3. 2022 – 19. 6. 2022

Kurátorky a kurátoři: Tereza Jindrová, Karina Kottová, Tomáš Glanc, Tomáš Pospiszyl

Výstava Světy Jindřicha Chalupeckého je připravována týmem renomovaných kurátorů ve spolupráci se Společností Jindřicha Chalupeckého. Projekt si klade za cíl představit klíčovou osobnost české historiografie dějin umění druhé poloviny 20. století jak optikou jeho aktivit na tuzemské umělecké scéně, tak skrze síť jeho mezinárodní spolupráce.

 

Video vzniklo v rámci reportážní činnosti Artyčok.TV ve spolupráci s GHMP a Společností Jindřicha Chalupeckého.