Architektura Devětsilu: rodinné domy a vily

Jakub Potůček, člen kurátorského týmu výstavy Devětsil 1920–1931, připravil čtyři tematické videoprezentace: Architektura Devětsilu v kostce, Rodinné domy a vily, Nájemní a multifunkční domy, Jaromír Krejcar – Lázeňský dům v Trenčianských Teplicích.

Projekt Devětsil 1920–1931 se soustředil zejména na to, co bylo pro devětsilské pojetí tvorby a pro jeho aktivity zásadní: odklon od tradičního pojetí autonomního výtvarného díla, v němž sehrál klíčovou roli Bazar moderního umění z roku 1923, snaha (alespoň v projektech) o intermediální tvorbu atd. Zdůrazněna byla role architektury, fotografie, filmu, divadla i zábavy. Projekt se pokusil navodit atmosféru Teigova „ars una“. Druhým hlavním cílem bylo ukázat živé kontakty s evropskou avantgardou prostřednictvím vzájemných návštěv, přednášek, výstav a časopisů, které se staly důležitým mezinárodním médiem pro předávání informací. Jak naznačuje koncept výstavy, záměrem bylo pojmout ji intermediálně, aby lépe představila poetiku Devětsilu. Prioritou nebylo „klasické“ výtvarné umění a jeho předvedení v muzejním typu výstavy, ale živé představení Devětsilem preferované vizuality. Tomu odpovídal katalog, jenž přinesl nejen syntetické studie z architektury (Jakub Potůček) a představil časopisy, typografii a genezi Devětsilu (Jindřich Toman), divadlo a scénografii (Jitka Ciampi Matulová), film (Lucie Česálková), fotografii (Karel Císař), volné umění (Alena Pomajzlová), ale také byl doplněn barevnými reprodukcemi s komparacemi, výběrem dobových recenzí, autorských citací a graficky odlišenými informacemi.

Výstava Devětsil 1920–1931 proběhla v Domě U Kamenného zvonu v období od 1. 12. 2019 do 29. 3. 2020.