Pro badatele

Galerie hlavního města Prahy má ve své správě veřejné plastiky Prahy od roku 1963. Od tohoto roku vede archiv restaurátorských zpráv a příslušné dokumentace. Archiv galerie neobsahuje starší historickou dokumentaci svěřených kulturních památek. Archiv restaurátorských zpráv nemá pevně určené otevírací hodiny pro badatele z řad veřejnosti.

V případě zájmu o návštěvu badatelny je nutné se dopředu domluvit na konkrétní termín návštěvy.