Mgr. Helena Musilová

náměstkyně pro odbornou činnost, vedoucí oddělení sbírek

T (+420) 606 795 871
E helena.musilova@ghmp.cz

Adresa pracoviště
GHMP – Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 98/1
110 00 Praha 1

Působí v Galerii hlavního města Prahy jako náměstkyně pro odbornou činnost a zároveň jako vedoucí oddělení sbírek. Podílí se na vytváření odborné, výstavní a publikační koncepce GHMP, připravuje vlastní autorské projekty, navrhuje díla k zakoupení do sbírek GHMP. V minulých letech působila jako kurátorka v Muzeu umění Olomouc a v Národní galerii Praha, přednášela na Katedře fotografie FAMU v Praze a na Semináři dějin umění FF MU Brno. Do května roku 2021 pracovala jako hlavní kurátorka v Museu Kampa v Praze.

Věnuje se českému a středoevropskému umění 20. století, zejména situaci na výtvarné scéně v 60. až 80. letech, s akcentem na výměnu a pohyb názorů a inspiračních zdrojů v nesvobodném prostoru období tzv. normalizace. Vedle toho se se zabývá systémem organizace muzejní a galerijní práce a dalšími otázkami spojenými s galerijním provozem.

V posledních letech připravila například výstavní a publikační projekt Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a výtvarné umění v Československu, monografii konceptuálního výtvarníka Jana Wojnara, odbornou publikaci zabývající se činností Jiřího Valocha v šedesátých a sedmdesátých letech či se podílela na výzkumném projektu věnovaném novým realismům v Československu v meziválečném období, v jehož rámci zpracovávala kapitolu věnovanou fotografii. Dosud připravila několik desítek výstavních či publikačních projektů.

Vystudovala dějiny umění a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Související

Pražská Pallas a Moravská Hellas / 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě
Fyziognomie současnosti / figurální tendence v současném českém vizuálním umění
Jitka Svobodová: Za hranou viděného