Lesk a bída Kladna na fotografiích. Jiří Hanke představuje člověka ve zlomových bodech dějin