GHMP, Městská knihovna – Bedřich Dlouhý: Moje gusto (velká retrospektiva) /11:37min/