Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Koláž a principy montáže / k výstavě Myslet filmem

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti nad 10 let, dospělí, senioři 20 Kč
děti do 10 let 5 Kč
zdarma pro držitele karty GHMP Member Plus

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Myslet filmem

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Během interaktivních výtvarných workshopů se seznámíme s celkovou koncepcí výstavy. Výtvarné dílny budou zaměřeny na fenomén filmu z pohledu příběhu a také z hlediska střihové skladby. Na příběh (narativ) se podíváme jako na sled událostí jednotlivých výjevů, které pozorujeme v průběhu času nebo také jako na základní princip myšlení. Workshopy pod názvem Obraz, diptych a příběh budou zaměřeny na obrazovou složku a časovou kompozici prostřednictví rozličných forem výtvarného ztvárnění – statický obraz, dvoudílný výjev (diptych) a na chronologicky uspořádané obrazy prostřednictvím zaznamenaného příběhu (propojení textu a obrazu). Ve výtvarné práci se budeme pohybovat od kresebných technik až po médium malby.

V sérii dílen s názvem Koláž a principy montáže budeme věnovat pozornost práci s papírem a jako výtvarný materiál uplatníme např. tištěné materiály, vlastní dokumenty, textové a kresebné záznamy a fotografie. Prostřednictvím kombinované a experimentální techniky (koláž, fotomontáž, asambláž, kresba apod.) vytvoříme osobitá vyjádření.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.