Myslet filmem

Autorka koncepce a kurátorka: Sandra Baborovská

Film je „forma, která myslí“, poznamenal již režisér Jean-Luc Godard. Skladba obrazů a zvuků dokáže formulovat určité ideje, ale také reflektovat materiální, formální a narativní prvky, jež filmové médium utvářejí. Výstavní a publikační projekt Myslet filmem se zaměřuje na způsoby, jakými současné audiovizuální umění filmovou řeč nejen posouvá, ale i navrací k jejím kořenům.

Všechna tři patra v Domě U Kamenného zvonu mají společného jmenovatele, a tím je film jako vyprávění v galerijním prostoru. Snímky jsou z větší části natočeny za pomoci profesionálního štábu (kamera, střih, zvuk) a profesionálních herců/performerů: napříč různými filmy zastoupenými na výstavě jsou to Ester Geislerová a Tereza Hofová (postavy Vědmy), Cyril Dobrý (Polomrtvá ryba), Miroslav Krobot (herec představující sám sebe), Jan Vondráček (voice over) a další.

Vystavující umělci a umělkyně: Zbyněk Baladrán, Radek Brousil, Jakub Jansa, Ján Mančuška, Lea Petříková, Sara Pinheiro, Tomáš Svoboda, Ondřej Vavrečka

V prvním patře prezentujeme projekt Jakuba Jansy nazvaný Garden of Problems, který poprvé na jednom místě shrnuje epizody z cyklu Club of Opportunities, natočené od roku 2017 až do současnosti. Místo „netflixu“ divák navštěvuje galerii. Klub tematizuje společenské problémy dnešní doby a klade otázky ohledně autority a hierarchických vztahů. Nízké formy povyšují svůj status na vysoké a naopak. Někde během této proměny vznikají nové příležitosti. Každý díl vytváří situace na pomezí reality a fikce, kdy je příběh postupně odhalován prostřednictvím videa, objektů, scénografie a herecké performance.

Výstava v druhém patře dává prostor současným českým umělkyním a umělcům (jak těm zaměřeným na filmové médium – Ondřej Vavrečka, Lea Petříková, Ján Mančuška, tak těm napojeným na umění pohyblivého obrazu – Tomáš Svoboda, Zbyněk Baladrán, či zvukového designu – Sara Pinheiro). Záměrně vedle sebe na jedné platformě vystavujeme vizuální umělce, kteří vzešli z výtvarných škol, a filmaře z FAMU nebo tvůrce z obou uměleckých sfér. Paradoxně jsou tyto protipóly působící v rámci audiovizuálního světa ve svém spojení neobvyklé, neboť spolu nejsou prezentovány často, což vytváří nečekanou dynamiku. Filmař Ondřej Vavrečka, pedagog FAMU, je prezentován kostýmem a svými kolážemi, v nichž komentuje a tematizuje film, konkrétně střih. Není náhodou, že snímek Odlesk (2008) Jána Mančušky vzešel z jeho střihačské dílny. Stejně tak Sara Pinheiro, zvuková umělkyně působící rovněž na FAMU, vytvořila sound design k filmu Jako z filmu (2016). Lea Petříková prošla UMPRUM i FAMU a její snímek Historie plátěného filmu (2021), natočený na „materiál“, zkoumá „povrch“ filmového plátna.

 

Všichni vystavující umělci mají ambici vyjadřovat se pomocí pohyblivého obrazu, ať už příběhově (Ján Mančuška, Jakub Jansa, Radek Brousil, Lea Petříková), nebo esejisticky (Zbyněk Baladrán – Noc světa, 2011; Tomáš Svoboda – Žiju film, 2015).

pohled do výstavy Myslet filmem, Jakub Jansa – The Garden of Problems, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Jakub Jansa – The Garden of Problems, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Jakub Jansa – The Garden of Problems, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Jakub Jansa – The Garden of Problems, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský
pohled do výstavy Myslet filmem, Dům U Kamenného zvonu, 2023. Foto Jan Kolský

Info

Myslet filmem

od: 8. 11. 2023
do: 18. 2. 2024

Autorka koncepce a kurátorka: Sandra Baborovská
Architektonické řešení: Tomáš Svoboda (Myslet filmem, 2. patro); Jakub Červenka (Jakub Jansa: The Garden of Problems, 1. patro); Miroslav Pazdera (Radek Brousil: Can You Still Feel the Butterflies? – Light Underground V)
Grafické řešení: Anymade Studio

Paralelně bude v Domě U Kamenného zvonu zpřístupněn sklepní prostor, kde bude v rámci programu Light Underground ke shlédnutí film Can You Still Feel the Butterflies?, který pracuje s mnohými tématy vytyčenými na výstavě Myslet filmem.

Cyklus Light Underground je financován z programu Umění pro město.

tisková zpráva

Adresa
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 605/13
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–20 h

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

150 Kč plné / dospělí
60 Kč snížené / děti od 10 let, studenti
20 Kč / senioři 65+, školní skupiny v doprovodu pedagoga – 1 osoba (min. 10 osob)
250 Kč rodinné / 2 dospělí + 1–4 děti do 15 let
Zdarma držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P

Speciální vstupné a zvláštní slevy

Zdarma držitelé karty GHMP Member / Member Plus / Patron

Pokladna T (+420) 224 828 245

Bookshop Cafe