Myslet filmem

Autorka koncepce a kurátorka: Sandra Baborovská

Film je „forma, která myslí“, poznamenal již režisér Jean-Luc Godard. Jedním z ústředních mechanismů, skrze které filmové médium myšlenkové operace provádí, je montáž neboli střihová skladba. Přežívá však vize montáže coby myšlení filmem i v době „postfilmové“, mimo prostor kina? Jak se klasické montážní principy uplatňují v současném umění? A lze je převést do časoprostoru galerie?

Jak se dá pracovat s filmovou řečí, konkrétně se skladbou filmových obrazů a montáží jako mnohodimenzionálním a časoprostorovým fenoménem? Formální postupy filmu a videa se objevují v dílech současných českých umělců. Dosud nereflektovanou otázkou zůstává, jakým způsobem používají filmový jazyk a čím ten obohacuje původní výtvarné koncepty. Jak naopak sami umělci přetvářejí postupy kinematografie v něco nového, co přesahuje základní principy filmu, jako je časoprostorové vyprávění či imaginární odraz naší skutečnosti? Kde se setkávají oba umělecké obory ve světě současné audiovizuality, která ztratila tradiční pevné body?

Aby se podařilo obousměrný pohyb mezi „starým“ a „novým“ co nejnázorněji objasnit a demonstrovat, vznikají dva na sobě nezávislé, ale přesto vzájemně se doplňující formáty: výstava a knižní publikace. Zatímco výstava dává prostor současným českým umělkyním a umělcům (jak těm zaměřeným na filmové médium – Ondřej Vavrečka, Lea Petříková, Ján Mančuška, tak těm napojeným na umění pohyblivého obrazu – Tomáš Svoboda, Zbyněk Baladrán, Jakub Jansa, či zvukového designu – Sara Pinheiro) k interpretaci filmových skladebných postupů v prostředí galerie, kniha sestavená editory Sandrou Baborovskou a Jiřím Angerem poskytuje nástroje, jak rozumět kontinuitám i diskontinuitám mezi klasickou filmovou montáží a jejím „druhým životem“ v současném hypermediálním umění a kultuře.

Info

Myslet filmem

od: 8. 11. 2023
do: 18. 2. 2024

Autorka koncepce a kurátorka: Sandra Baborovská

Adresa
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 605/13
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–20 h

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

plné 150 Kč
snížené 60 Kč
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P vstup zdarma

Speciální vstupné a zvláštní slevy

pokladna T (+420) 224 828 245

Bookshop Cafe