Výtvarná dílna pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační program: Dekorování keramiky

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžerii

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace eva.pejchalova@ghmp.cz

Související výstavy
Album zpomalených obrazů

Kontakt
MgA. Eva Pejchalová, Ph.D.
externí lektorka – workshopy pro seniory
T (+420) 721 328 021
E eva.pejchalova@ghmp.cz

Inspiračním zdrojem pro cyklus interaktivních výtvarných dílen se stanou vystavená umělecká vizuální a akustická díla ze sbírek GHMP. Výtvarná práce účastníků dílen bude reflektovat jejich poslechové a vizuální vnímání děl, které bude přeneseno do haptické výpovědi. Tématem edukačního programu se stane keramická tvorba, kdy se zaměříme na práci s hlínou jako na spojení přírodního a výtvarného řádu. Pro tvorbu keramického výrobku je zapotřebí se účastnit dvou na sebe navazujících workshopů.

Dílna pod názvem Keramická tvorba bude zaměřena na modelování hlíny z volné ruky. Na tvořivou práci s hlínou bude navazovat workshop pod názvem Dekorování keramiky. Vypálené výrobky z keramické hlíny budeme následně upravovat barvou. Během výtvarného procesu se zaměříme na různorodé způsoby dekorování (natírání oxidů, možnosti glazurních barev nebo malba engobami). Během procesu keramické tvorby se seznámíme s jednotlivými fázemi, jako jsou modelování, sušení a vypalování.

 

Program je určen nejen dospělým a seniorům, ale také jejich dětem a vnoučatům v rámci mezigeneračního setkávání. Dílny jsou otevřené i zahraničním návštěvníkům.