Večerní komentovaná procházka po Petříně a okolí (v rámci cyklu přednášek Příběhy pražských soch a sousoší)

Petřín

Sraz u sochy Karla Hynka Máchy od Josefa Václava Myslbeka

Vstupné

20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace tereza.kucerova@ghmp.cz

Kontakt
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Odborný garant cyklu
Marie Foltýnová
kurátorka veřejné plastiky GHMP

Provází
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Jedna z červencových večerních procházek nás zavede na Petřín a do jeho blízkého okolí. Sejdeme se u sochy Karla Hynka Máchy, kterou vytvořil Josef Václav Myslbek. Socha, jež je symbolem lásky mládí a rozkvetlého jara, se nesetkala s velmi kladným přijetím. Nejen o tom si budeme při naší cestě za poznáním sochařských realizací ze sbírek GHMP, které se nacházejí v této lokalitě, vyprávět. Pozornost bude věnována i Mařatkově Polibku. Během více než deseti let vytvořil řadu variant obdobné kompozice, v níž řešil vztah mezi dvěma tělesně semknutými postavami. Neopomeneme ani Pietu od Jana Brokoffa. Jde o velmi výrazné dílo raně barokního sochařství v Čechách, které bylo vztyčeno na třetím pilíři Karlova mostu a v polovině 19. století nahrazeno sochou stejného námětu od Emanuela Maxe. Tato procházka bude opravdu procházkou v pravém slova smyslu. Od sochy Karla Hynka Máchy vystoupáme až do horní části petřínských sadů, odkud se svezeme lanovkou na Nebozízek. Pokračovat budeme k nemocnici Pod Petřínem k Pietě od Jana Brokoffa. Nemusíte se bát, tempo bude vycházkové tak, aby si každý letní večer užil.