Sobotní výtvarný workshop: Úhly pohledu / k výstavě Hrdinové, géniové, symboly a múzy

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč
zdarma pro držitele karty GHMP Member Plus

Související výstavy
Hrdinové, géniové, symboly a múzy

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

V rámci výtvarných workshopů se budeme inspirovat formálně i obsahově prezentovanými modely a studiemi pro pomníky od významných autorů (Bohuslav Schnirch, Josef Václav Myslbek, Ladislav Šaloun, Bohumil Kafka, Josef Mařatka, Jaroslav Horejc ad.) – především jejich tématy jako jsou personifikace abstraktnějších pojmů (Inteligence, Hudba, Oddanost, Jaro), emocí (Smutek, Žal) a živlů (Vltava), dále vyobrazení osobností z české historie (Jiří z Poděbrad, sv. Václav, F. L. Rieger) i kultury (Svatopluk Čech, Božena Němcová), postav z mytologie (Libuše a Přemysl, Ctirad a Šárka), námětu ženy (Odpočívající, Žena s amforou) atd. Pro návštěvníky zde budou k dispozici reprodukce fotografií nejen prezentovaných studií, ale i finálních realizovaných pomníků v rámci jejich aktuálního umístění ve veřejném prostoru. Bude možné je nejen porovnávat, ale navrhovat i vlastní verze a variace na tato témata – a to i přímo pro místa jejich současného osazení – kresbou do reprodukcí i prostřednictvím klíčování (fotomontáží) jejich 3D výtvorů (z keramické hlíny nebo modelovací hmoty) do projekcí těchto fotografií. Tyto malé modely nafotíme také přímo v zahradě Zámku Troja s využitím optických efektů, kdy z různých úhlů pohledu bude dílo působit jako monumentální socha umístěná přímo do zahrady. Zajímavým experimentem budou i záměny soch – testování a průzkum toho, jak by stávající pomníky fungovaly a působily jinak, kdyby byly umístěné v jiném prostředí nebo realizované v jiném měřítku. Podnětné budou i hry s názvy prezentovaných soch – jejich vlastní kresebné a prostorové interpretace, přiřazování správných, vytváření nových. Budeme realizovat také tzv. „živé sochy“ – návštěvníci se budou stylizovat do kompozic vystavených sochařských děl a vytvářet i jejich různé variace, parafráze a interpretace. Bude možné také dokreslovat reprodukce fotografií jednotlivých soch, zasazovat je do nových kontextů, posouvat je do současné doby, hledat paralely k aktuálním situacím z politického a společenského života, doplňovat k nim nejrůznější atributy příznačné pro současnost. Formou koláží a fotomontáží z těchto reprodukcí budeme propojovat postavy a prolínat náměty, spojovat zdánlivě nespojitelné motivy.