Sobotní výtvarný workshop: Mnohovrstevnaté koláže / k výstavě Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Související výstavy
Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

V rámci výtvarných workshopů se budeme inspirovat uměleckým dialogem Jiřího Thýna se sochařským dílem Hany Wichterlové (1903–1990). V tvorbě uplatníme vrstvení, poetičnost, formální přesnost a vzniknou nám barevné mnohovrstevnaté montáže a koláže. Bude se jednat o kombinovanou výtvarnou techniku (koláž, asambláž, kresbu, malbu ad.) jako otevřený tvůrčí proces.