Sobotní výtvarný workshop: Metamorfózy, dynamika a energie kresby v pohybu / k výstavě Jitka Svobodová: Za hranou viděného

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč
zdarma pro držitele karty GHMP Member Plus

Související výstavy
Jitka Svobodová: Za hranou viděného

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

V rámci výtvarných workshopů se budeme zabývat nevyčerpatelnými možnostmi a dimenzemi kresby. Budeme ji nejrůznějšími způsoby testovat. Experimentálními metodami – například hrou s měřítkem a s perspektivou – se budeme snažit o změnu úhlu pohledu na zdánlivě obyčejné věci a předměty běžné potřeby, které tak posuneme na novou a vyšší úroveň. Drobné předměty a jejich detaily se pokusíme zvětšovat do velkoformátových kreseb tužkou i pastelem a transformovat až směrem k abstrakci (individuální tvorba i kolektivní dílo v procesu). Prozkoumáme i proměnlivý rukopis Jitky Svobodové – od dramatických a dynamických ostrých linií přes meditativní a uvolněné čáry až k plošné kresbě. Všechny tyto inspirativní roviny se stanou podněty k naší tvorbě. Zabývat se budeme i posuny kresby směrem k prostorové tvorbě a budeme vytvářet objekty z drátů a papírmaše, kde bude akcentována linie v prostoru.

Zaměříme se i na proměny, dynamiku a energii kresby v pohybu. S využitím nových médií a speciálního animačního stolku se mj. pokusíme rozpohybovat kresbu (proudění energií, rytmus šrafur, cesty linií) a zaznamenat do krátkých videí. Výsledné filmy poté promítneme prostřednictvím dataprojektoru na rozměrnou bílou zeď a využijeme tak opět potenciál změny měřítka i formy. Ve výtvarných dílnách a workshopech budeme reflektovat jedinečnou koncepci výstavy a inspirovat se jednotlivými podnětnými tematickými okruhy.