Prostor I / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Heroin Crystal

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Heroin Crystal

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V rámci výtvarného workshopu si nejprve představíme autory vystavující v Domě U Kamenného zvonu – tedy uměleckou generaci 90. let – a blíže se zaměříme na dílo Jiřího Příhody, pozornost budeme věnovat jeho prostorovým realizacím. Budeme zkoumat geometrické a organické elementy, souvislosti a biomorfní tvary. Při výtvarné tvorbě využijeme malých dřevěných bloků a budeme se věnovat prostorovým stavbám a obrazcům. V další části workshopu se budeme věnovat také tiskům přes šablonu.

Výtvarný workshop proběhne v Edukačním centru GHMP, které poskytuje příjemný prostor také pro odpočinek a svačinu.