Heroin Crystal Generace devadesátých let v GHMP

Kurátorka: Olga Malá

V rušných letech devadesátých se na české výtvarné scéně důrazně přihlásila o slovo nová umělecká generace. V důsledku otevřených hranic měla možnost nejen poznávat, ale také se aktivně zapojovat do dění na mezinárodní scéně. Na rozdíl od autorů předcházejícího desetiletí, orientovaných na více či méně tradiční výrazové prostředky, se mladí zaměřili na práci s objekty, instalacemi, fotografiemi i videem. Kurátoři GHMP se na zrychlený sled událostí snažili pružně reagovat a otevřeli novému umění jako první velká instituce svého druhu galerijní brány.

Vystavující umělci: Veronika Bromová, Jiří Černický, Federico Díaz, Milena Dopitová, Pavel Humhal, Lukáš Jasanský – Martin Polák, Kamera Skura, Krištof Kintera, Markéta Othová, Michal Pěchouček, Jiří Příhoda, Petr Svárovský, Štěpánka Šimlová, Michaela Thelenová, Kateřina Vincourová

V roce 1994 uspořádali ve starobylém Domě U Kamenného zvonu první ročník Bienále – de facto nejstaršího porevolučního bienále mladého umění v Praze, které bylo věnováno především české scéně. Kromě bienále v rámci systematického průzkumu aktuálních trendů ve vývoji mladého a současného umění GHMP realizovala také řadu projektů v experimentálním prostoru 2. patra Staroměstské radnice, kde byli prezentováni především mladí umělci. Stalo se již určitou nepsanou tradicí, že mnozí z umělců, kteří zde vystavovali na samém počátku své umělecké dráhy, dosáhli výrazných úspěchů na domácí i zahraniční umělecké scéně. (Cenu Jindřicha Chalupeckého získali Kateřina Vincourová, Jiří Černický, Jiří Příhoda a Michal Pěchouček a na benátském bienále v roce 1999 nás reprezentovala Veronika Bromová.) K aktivitám, kterými se GHMP snažila podpořit současné české umění, patřila také dlouhodobá expozice umělců generace devadesátých let, která byla instalována v Domě U Zlatého prstenu na Ungeltu v roce 1998 a svou inspiraci zde našla řada kurátorů mezinárodních přehlídek (kupříkladu také kurátorka slavné mezinárodní výstavy After the Wall).

Připravovaná výstava Heroin Crystal se místem konání symbolicky „vrací na místo činu“, tj. do Domu U Kamenného zvonu, na první ročník Bienále mladých, který jakoby odstartoval období přibližně deseti následujících let intenzivní interakce mezi GHMP a umělci generace devadesátých let. Jedná se o projekt, který je více či méně vázán na GHMP jako instituci. Nemá ambici na úplnost a nejde ani o celkový přehled postihující dění těchto let.

Název výstavy Heroin Crystal byl inspirován stejnojmennou instalací a fotografií Jiřího Černického z roku 1995, která stejně jako naprostá většina všech vystavených prací pochází ze sbírek Galerie hlavního města Prahy.

Výstava představí vedle známých, dnes již ikonických děl také projekty méně známé, které mohou přispět k ucelenějšímu obrazu o uměleckém směřování tehdejší doby. Jejich prostřednictvím chceme návštěvníkům sdělnou formou přiblížit témata, jež tehdy stála v popředí zájmu umělců: ženská problematika a autostylizace (Milena Dopitová), reflexe mediální reality (Štěpánka Šimlová), performance (Jiří Černický, Krištof Kintera, Kamera Skura), fenomén lidského těla (Veronika Bromová, Pavel Humhal, Markéta Othová, Michaela Thelenová), sci-fi (Federico Díaz, Petr Svárovský) a akcentace reálné i virtuální přírody a městské krajiny (Lukáš Jasanský – Martin Polák) i arteficiálního prostoru (Jiří Příhoda).

pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022 Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022 Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček
pohled do výstavy Heroin Crystal, Dům U Kamenného zvonu, 2022. Foto Tomáš Souček

Info

Heroin Crystal Generace devadesátých let v GHMP

od: 14. 4. 2022
do: 28. 8. 2022

Kurátorka: Olga Malá
Architektonické řešení: Dominik Lang
Grafické řešení: Anymade Studio

tisková zpráva

Adresa
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 605/13
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–20 h

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

plné 150 Kč
snížené 60 Kč
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P vstup zdarma

pokladna T (+420) 224 828 245

Bookshop Cafe