Příběhy soch II: Palackého most a jeho umělecká výzdoba

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace tereza.kucerova@ghmp.cz

Kontakt
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Odborný garant cyklu
Marie Foltýnová
kurátorka veřejné plastiky GHMP

Přednáší
Tereza Kučerová Zborníková

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Palackého most byl vystavěn v druhé polovině 70. let 19. století. Přednáška představí nejen stavební vývoj této významné technické památky, ale zaměří se zejména na její uměleckou výzdobu. Přiblížíme si Myslbekovy sochařské monumenty, které most zdobily až do roku 1945, kdy byly značně poničeny při bombardování spojeneckých vojsk na samém konci války. Pozornost bude věnována zejména ikonografickému popisu děl a literárním předlohám, které byly pro celkovou koncepci klíčové.

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem shrnující základní témata ke sbírce veřejné plastiky GHMP. Cyklus II. je cyklem novým, který dále rozpracovává zajímavé náměty a zároveň reflektuje výstavní činnost GHMP týkající se veřejné plastiky.