Příběhy soch I: Zámek Troja a dílo Georga a Paula Hermannových

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace tereza.kucerova@ghmp.cz

Kontakt
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Odborný garant cyklu
Marie Foltýnová
kurátorka veřejné plastiky GHMP

Přednáší
Tereza Kučerová Zborníková

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Zámek Troja si nechal postavit Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka. Autorem velkolepého projektu, který připomíná honosné římské příměstské vily, byl architekt francouzského původu Jean Baptista Mathey. Přednáška obecně přiblíží tuto významnou uměleckou památku. Zaměříme se na náměty malířské výzdoby, jejichž autory byli například Carpoforo Tencalla, Francesco Marchetti se synem Giovannim Francescem a Abraham a Izák Godynové. Hlavní náplní přednášky pak bude představení dominanty trojského zámku, dvouramenného schodiště s monumentálními plastikami od sochařů Georga a Paula Hermannových, které symbolizují boj Titánů s antickými bohy.
Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce v červnu 2020 pamětní list.
Cyklus I. je opakujícím se cyklem shrnující základní témata ke sbírce veřejné plastiky GHMP. Cyklus II. je cyklem novým, který dále rozpracovává zajímavé náměty a zároveň reflektuje výstavní činnost GHMP týkající se veřejné plastiky.