Politika a etika (sebe)prezentace a participace v umění / k výstavě Divoženky / Římské večírky

Dům fotografie

Budova má bezbariérový přístup (výtah – volejte na pokladnu T (+420) 702 283 922).

Diskuzi předchází Komentovaná prohlídka výstavy od 17.30 hodin

Vstupné

zdarma

Související výstavy
Divoženky / Římské večírky

V návaznosti na výstavu Římské večírky, která přináší neobvyklý vhled a intimní sebereflexi světa sexuálních pracovnic, zve Společnost Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy na diskuzi o politických a etických aspektech (sebe)reprezentace a participace v umění.

Výstava prezentuje díla Feel Good Cooperative. Tento tvůrčí kolektiv tvoří účastnice a organizátorky výtvarného workshopu, který proběhl na jaře 2020 během tvrdého lockdownu v Římě. Jeho členkami jsou fotografka a sexuální pracovnice Alexandra Lopez, architektka a akademická pracovnice Serena Olcuire, umělkyně Pauline Curnier Jardin a sexuální pracovnice kolumbijského původu Andrea, Alexandra Mapuchina, Gilda Star, Giuliana, Angel, a Eri. Cílem bylo vytvořit práce pro výstavu ve Villa Medici, kterou Curnier Jardin realizovala v rámci svého rezidenčního pobytu na Francouzské akademii v Římě. Iniciativa vzešla z potřeby pomoci ženám, které během pandemie, kdy se populistická štvavá propaganda proti různým skupinám zintenzivnila a zextremizovala, čelily nejen existenční nouzi, ale staly se ještě více zranitelné kvůli své transsexuální identitě, původu a profesi. Projekt vytvořil prostor pro sdílení a sebevyjádření a také umožnil ženám překlenout existenční krizi. Jedná se tedy o projekt spadající do oblasti participativního umění.

S ohledem na náš zájem o teoretickou i praktickou reflexi různých podob spolupráce v umění jsme se rozhodli věnovat doprovodný program k této výstavě tématu politiky a etiky (sebe)reprezentace a modelům participativní umělecké praxe, které cílí buď na angažování publika, nebo otevření umění lidem, jež jsou v běžných podmínkách z důvodu strukturální sociální nerovnosti a institucionálního gatekeepingu z uměleckého provozu vyloučeni.

V souvislosti s tématem (sebe)prezentace se můžeme v diskuzi dostat i k obecnějším otázkám, jako jsou potenciál, cíle, limity a dopady identitárního umění a jeho politický a umělecký přínos pro celou společnost. A jak pracovat s tématy a lidmi, aniž bychom je kategorizovali a redukovali na jeden aspekt, identitu apod. Od modelů participativní umělecké praxe se dostaneme k hlubší otázce rovnosti a přístupu v uměleckém provozu a vzdělávání a jakým způsobem můžeme umění otevřít a umělecké vzdělávání učinit dostupným zdola.    Diskuze se bude věnovat primárně projektům realizovaným na české a slovenské scéně, ale bude otevřena komparativní perspektivě reflektující zkušenosti ze zahraničí.

Informace pro návštěvníky*ce diskuze

Prostor Domu fotografie je s asistencí bezbariérový (výtah), včetně přístupu k sociálním zařízením. Asistence bude zajištěna. Vstupuje se vchodem z pasáže spojující ulice Revoluční a Benediktskou. V případě potřeby je možno zavolat na tel. číslo pokladny GHMP (+420) 702 283 922 a požádat o asistenci při vstupu a pohybu ve výstavních prostorách. Je také možné zajistit vyzvednutí na zastávce MHD v Dlouhé ulici, případně Náměstí republiky. Vyzvednutí prosím objednejte dopředu na T (+420) 735 125 714 a příchod plánujte nejpozději 15 min před začátkem události. Vstup s vodicím psem je možný.
Diskuze bude probíhat v přístupné češtině a bude tlumočena do znakového jazyka. Také se bude pořizovat audiovizuální záznam, který bude zveřejněn na sociálních platformách Společnosti Jindřicha Chalupeckého a Galerie hlavního města Prahy.
Během diskuze bude k dispozici malé občerstvení.