Komentovaná prohlídka výstavy Divoženky / Římské večírky

Dům fotografie

Budova má bezbariérový přístup (výtah – volejte na pokladnu T (+420) 702 283 922).

Vstupné

zdarma ke vstupence na výstavu

Související výstavy
Divoženky / Římské večírky

Komentovaná prohlídka výstavy Divoženky/Římské večírky s kurátorkami obou částí výstavy.
Po komentované prohlídce bude od 18 hodin probíhat diskuze Politika a etika (sebe)prezentace a participace v umění.

Informace pro návštěvníky*ce komentované prohlídky

Prostor Domu fotografie je s asistencí bezbariérový (výtah), včetně přístupu k sociálním zařízením. Asistence bude zajištěna. Vstupuje se vchodem z pasáže spojující ulice Revoluční a Benediktskou. V případě potřeby je možno zavolat na tel. číslo: 702 283 922 a požádat o asistenci při vstupu a pohybu ve výstavních prostorách. Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a rovněž také průvodce držitele průkazu ZTP/P mají vstup do výstavních prostor zdarma. Součástí výstavního prostoru jsou odpočinkové zóny se sezením. V objektu se nenachází kavárna či jiná forma občerstvení.

Video Světlušky/Fireflies ve výstavě Pauline Curnier Jardin a Feel Good Cooperative zobrazuje nahotu. Grafické listy v instalaci Smrt papeže / The Death of the Pope znázorňují sexuální obsah. Po senzorické stránce díla nejsou riziková.