Óda na Františka Bílka / performance Markéty Fagan

Bílkova vila

Budova nemá bezbariérový přístup.

V horním patře vily se může nacházet současně maximálně 15 návštěvníků (s výjimkou školních a jiných organizovaných skupin – po předchozí domluvě až 30 osob).
Organizovaným skupinám nad 5 osob doporučujeme předchozí rezervaci na emailové adrese vzdelavani@ghmp.cz.

Vstupné

50 Kč (v rámci Tvořivého týdne)

Čtyřhodinová performance (s dvacetiminutovou přestávkou uprostřed), která se uskuteční v Ateliéru Františka Bílka.

Návštěvníci budou moci v jejím průběhu libovolně přicházet a odcházet. Markéta se bude skrze své vystoupení snažit o ztělesnění Bílkových soch, meditujíc v oscilaci mezi nadějí a zoufalstvím, mezi životem a smrtí, mezi věděním a viděním… Bude se proplétat a tančit mezi sochami, místy bude nacházet okamžiky klidu a souznění s okolím, jindy bude působit v opozici a vytvářet plné a plynulé pohyby.

Screenshot 2024-04-30 at 9.42.26 AM_1000
Screenshot 2024-04-30 at 9.40.20 AM_1000
5I5xWgpg_1000
Screenshot 2023-12-19 at 3.12.49 PM_1000