Noční letci v zahradách Trojského zámku

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

zámecké zahrady

Vstupné

zdarma

prosíme o rezervace rezervace@ghmp.cz

Srdečně Vás zveme na další program z cyklu BIO TROJA v zahradách Trojského zámku. Tentokrát se zaměříme na téma umění, entomologie a tajemnou říši, motýlů a brouků.

Program:

17–17.45 h Jaroslav Mugrauer – Jak zní africká lyra (místo bude upřesněno)
Jaroslav Mugrauer je hudebník a učitel hry na africkou harfu, nebo lyru – tzv. koru. Od devadesátých let působil ve skupinách jako Extasy of Saint Theresa, Činna, OTK a v dalších. Poslední dobou se vedle hry na bicí věnuje intenzivně výrobě těchto strunných nástrojů, studiu a výuce. V roce 2018 navštívil Gambii, kde si prohloubil své znalosti a setkal se s mnoha hráči naživo. Oslovil Jaliho Alagi Mbaye, gambijského víceprezidenta zastupujícího umělce (Musician Union of Gambia) a stal se jeho žákem.

18 h– Jiří Rouš a kolektiv – Zvuková intervence v rámci festivalu přechodné zóny.

18.15–20h zvuková instalace Tichý labyrint

19 h komentovaná prohlídka s Tomášem Vendlem
Zvuková instalace v trojské zahradě od Michala Kindernaye a Barbory Chmelové ve spolupráci s Tomášem Vendlem.
Procházka instalací Tichý labyrint v zahradách vám umožní zjistit, jaké zvuky vydávají různé druhy hmyzu. V 19 hodin pak proběhne zvuková procházka s entomologem Tomášem Vendlem. Ten se podělí o znalosti, jak a kde který hmyz žije a v čem jsou pro člověka různé druhy hmyzu důležité. Klimatická změna, pesticidy a monokultury jsou nejspíš příčinou úbytku biodiverzity obecně včetně mizení hmyzu ve městech i v zemědělské krajině.
Michal Kindernay se zabývá zvukovým znečištěním v (městské) krajině, dopady lidské činnosti na přírodu a převádí je do audiovizuálních záznamů. Barbora Chmelová je ekoložka, zaměřuje se na tropické zemědělství a změnu klimatu, propojování oborů a přesahy do společenských a globálních témat. Tomáš Vendl je entomolog, pracuje ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby.

21.30 h Noční motýli (lektoři: fotografka Marie Steinerová a entomolog Jan Šumpich)
Výzkumy ekologů, entomologů i zprávy z občanského pozorování napovídají o znepokojivém úbytku mnoha druhů hmyzu. Některým, jako je kůrovec, naopak růst teploty a sucho svědčí. Sbírání brouků a motýlů už není běžnou zálibou a setkání s mnohými z nich je spíše vzácnost. Obdivovatelé motýlů proto odložili nádoby s éterem a špendlíky a na výpravy za motýly se vydávají s fotoaparátem nebo rekordérem. Expedice se nemusejí odehrávat v exotických zemích, ale i v našich městech. Milovníci nočních motýlů mají možnost účastnit se pozorování s odborným výkladem včetně ukázky techniky vábení nočního hmyzu na umělé světlo.
„Před několika lety se mi otevřel svět zdejších nočních motýlů, kteří přilétají v noci do mého okna v malé vísce v západních Čechách. Jejich barevnost, kresby na křídlech a jemná stavba těl jsou fascinující. Stali se mou hlubokou vášní. Podnikám za nimi noční výpravy do okolních luk a lesů, snažím se fotoaparátem zachytit jejich křehkou krásu a pokouším se tak zprostředkovat spojení s nesmírně malebným, zranitelným, bezhlasým světem.”
(Marie Steinerová)

Program je součástí festivalu Přechodné zóny – série zvukových událostí, které probíhají na různých místech Prahy. Akce, intervence, dočasné instalace, zvukové procházky. Spojujícím prvkem je práce s konkrétním místem a zvukovým prostředím, kulturním, urbanistickým a socio-politickým nastavením.

Připraveno ve spolupráci