Konference / Kámen město papír – O restaurování veřejné plastiky

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

Organizátor Umění pro město

Vstupné

zdarma

Kapacita míst na konferenci je omezená, proto prosíme o závazné potvrzení Vaší účasti prostřednictvím formuláře níže.
V případě změny nás, prosím, kontaktujte na agata.hosnova@ghmp.cz

tisková zpráva

Moderátorka
Petra Lexová

Galerie hlavního města Prahy si Vás dovoluje pozvat na dvoudenní Konferenci o restaurování umění ve veřejném prostoru, která se koná za podpory programu Umění pro město.

Konference si formou přednášek a prezentací klade za cíl prezentovat nové trendy a příklady inspirativní praxe v péči o umění ve veřejném prostoru. První den konference budou představeny nové technologické postupy v péči o veřejnou plastiku a jejich klady a zápory. Druhý den bude pozornost věnována otázce reinterpretace uměleckých děl ve veřejném prostoru v současném kontextu, a zaměříme se na problematiku odstraňování či přemisťování soch z důvodů rekonstrukce území či změny politického nebo sociálně-kulturního kontextu.

Cílem konference je poskytnout platformu pro odbornou výměnu informací a zkušeností mezi restaurátory/kami, konzervátory/kami, historiky/čkami umění, akademiky/čkami a dalšími odborníky/icemi z z oboru, ale k účasti je zvána i široká veřejnost se zájmem o danou problematiku.

Poukážeme na různé aspekty a výzvy, se kterými se restaurátoři/ky setkávají při práci na veřejných plastikách, včetně otázek týkajících se materiálů, technik, etiky a udržitelnosti.

Budou představeny nové technologie, metody a přístupy v oblasti restaurování a konzervace veřejných plastik. Účastníci/ice konference se seznámí s inovativními postupy, které umožňují zachování a obnovu plastik s ohledem na jejich historickou hodnotu a estetický význam. Diskutovat se bude i o výzkumu materiálů, diagnostických technikách a preventivní péči, které přispívají k dlouhodobému zachování těchto uměleckých děl.

Účastníci/ice budou mít příležitost navázat nové kontakty a spolupráce s kolegy/gyněmi z různých oblastí restaurátorského a konzervátorského odvětví. Konference je určena pro správce/kyně umění ve veřejném prostoru, restaurátory/ky, studenty/ky restaurátorských škol, památkáře/ky i širokou veřejnost.

Přihlašování účastníků/nic je možné prostřednictvím e-formuláře zde

Program

15. 11. 2023 První den konference 9.30–16.00

 • 9.00–9.30 Registrace
 • 9.30–9.45 Úvodní slovo – Marie Foltýnová
 • 10.00–11.00 Nové technologie, jejich klady a zápory, Jakub Ďoubal, Anežka Mikulcová,
 • 11.00–11.30 Krátká pauza, možnost občerstvení
 • 11.30–12.30 Nové technologie, jejich klady a zápory, Ivana Kopecká, Karel Pavelka
 • 12.30–13.00 Diskuze všech účastníků a účastnic dopoledního bloku
 • 13.00–14.00 Pauza na oběd
 • 14.00–15.30 Případové studie, Federico Díaz, František Peterka & Oliver Braun, Magdalena Kracík Štorkánová
 • 15.30 – 16.00 Shrnutí dne a závěrečná diskuze účastníků a účastnic odpoledního bloku
 • 18.00 – 18.30 Doprovodný program: Komentovaná prohlídka výstavy Život sochy aneb restaurování a péče o pražské veřejné plastiky

16. 11. 2023 Druhý den konference 9.30–16.00

 • 8.30–9.30 Registrace
 • 9.30–10.30 Slovenský a český kontext, Sabina Jankovičová, Marie Foltýnová
 • 10.30–11.00 Diskuze a krátká pauza, možnost občerstvení
 • 11.00–12.30 Legislativa, autorské právo a historický kontext děl ve veřejném prostoru, Iva Javorská, Vladislava Říhová, Viktor Kovařík
 • 12.30–13.00 Diskuze všech účastníků a účastnic dopoledního bloku
 • 13.00–14.00 Pauza na oběd
 • 14.00–15.30 Reinterpretace uměleckých děl ve veřejném prostoru, Ondřej Šefců, Ludmila Mojžíšová, Pavel Karous
 • 15.30–16.00 Shrnutí dne a závěrečná diskuze účastníků a účastnic odpoledního bloku