Konference Kámen, město, papír: O restaurování veřejné plastiky

Ve středu 15. 11. a ve čtvrtek 16. 11. 2023 se v prostorách Domu U Kamenného zvonu konala již druhá konference v rámci pražského programu Umění pro město věnující se problematice správy a restaurování umění ve veřejném prostoru. Přednášející z různých oborů během dvou dnů představili nové trendy a příklady inspirativní – ale i odstrašující – praxe v péči o umění ve veřejném prostoru.

Následné debaty budou jistě inspirativní pro budoucí péči o umělecká díla nejen ve veřejném prostoru, která by měla být ideálně výsledkem úzké spolupráce správců a majitelů s odborníky památkové péče, restaurátory a kulturně-správními institucemi. Konference tematicky volně navazuje na první ročník stejnojmenného cyklu z roku 2022, kdy bylo hlavním tématem dočasné umění v českých regionech i v zahraničí. Do budoucna jsou v plánu i další konference v dramaturgii Umění pro město.

První den konference byl věnován zejména otázkám nových technologických postupů v péči o veřejnou plastiku a jejich praktickým aplikacím, včetně kladů a záporů při neuváženém použití. Druhý den byl zasvěcen otázce reinterpretace uměleckých děl ve veřejném prostoru v současném kontextu, problematice odstraňování a přemisťování soch z důvodů rekonstrukce území či změn politického nebo sociálně-kulturního kontextu, nesnázím při řešení nevhodně darovaných sochařských děl městu.

Cílem konference bylo nejen poskytnout platformu pro odbornou výměnu informací a zkušeností mezi restaurátory, konzervátory, kunsthistoriky, akademiky a dalšími odborníky z oboru, ale především zprostředkovat tyto informace a kontakty dalším správcům či referentům samospráv, kteří mohou zde nasbírané poznatky přenést do prostředí institucí, v nichž působí.

Konferenci moderovala historička umění a výtvarná kritička Petra Lexová. Mezi přednášející patřili zástupci odborných pracovišť a institucí – GHMP, oddělení správy veřejné plastiky (Marie Foltýnová), Národního památkového ústavu (Anežka Mikulcová, Viktor Kovařík, Ondřej Šefců), Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (Jakub Ďoubal, Vladislava Říhová), UMPRUM (Iva Javorská), oddělení preventivní konzervace Národního technického muzea (Lucie Kopecká), Fakulty stavební ČVUT (Karel Pavelka) či Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (František Peterka). Kromě institucionálně zaštítěných přednášejících byli přizváni i nezávislí odborníci napříč kurátorskými, legislativními, architektonickými a uměleckými obory (Sabina Jankovičová, Magdalena Kracík-Štorkánová, Pavel Karous, Oliver Braun či Lída Mojžíšová).

Autoři videa: Tomáš Drahorád, Zdeněk Zapata a Jiří Šlofar

První den — 1. blok

Úvod + Nové technologie, jejich klady a zápory: Marie Foltýnová, Jakub Ďoubal, Anežka Mikulcová, Ivana Kopecká, Karel Pavelka

 • Marie Foltýnová – kurátorka programu Umění pro město
 • Jakub Ďoubal – vedoucí Ateliéru restaurování kamene na Fakultě restaurování UPCE
 • Anežka Mikulcová – pracovnice odd. restaurování Národního památkového ústavu
 • Ivana Kopecká – výzkumná pracovnice Národního technického muzea
 • Karel Pavelka – vedoucí Katedry Geomatiky na Fakultě stavební ČVUT

První den — 2. blok

Případové studie: Federico Díaz, František Peterka & Oliver Braun, Magdalena Kracík Štorkánová

 • Federico Díaz – umělec pracující s novými technologiemi k tvorbě monumentální veřejné plastiky
 • Magdalena Kracík Štorkánová – restaurátorka mozaik, zakladatelka společnosti Art a craft MOZAIKA
 • František Peterka & Oliver Braun – vědec a akademický pracovník Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci & zakladatel štukatérské firmy Braun

Druhý den — 1. blok

Slovenský a český kontext: Sabina Jankovičová, Marie Foltýnová

 • Marie Foltýnová – kurátorka programu Umění pro město
 • Sabina Jankovičová – historička umění zabývající se uměním ve veřejném prostoru z období normalizace

Druhý den — 2. blok

Autorské právo a historický kontext děl ve veřejném prostoru: Iva Javorská, Vladislava Říhová, Viktor Kovařík

 • Iva Javorská – advokátka se specializací na oblast autorského práva
 • Vladislava Říhová – vedoucí katedry Humanitních věd Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, spoluautorka projektu Sochy a města
 • Viktor Kovařík – výzkumný a vývojový pracovník Národního památkového ústavu

Druhý den — 3. blok

Reinterpretace uměleckých děl ve veřejném prostoru: Ondřej Šefců, Lída Mojžíšová, Pavel Karous

 • Ondřej Šefců – architekt a ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu, Praha
 • Lída Mojžíšová – vnučka Josefa Klimeše, autora sochy Rovnováha (1990) na Barrandovském mostě
 • Pavel Karous – sochař, pedagog a autor projektu Vetřelci a volavky