Komentovaná prohlídka výstavy Život sochy aneb restaurování a péče o pražské veřejné plastiky

Kobka 17 – Smíchovská náplavka

Vstupné

zdarma

Související výstavy
Život sochy

Galerie hlavního města Prahy je správcem stovek veřejných plastik v Praze. Celý konvolut spravovaných plastik zahrnuje sochařská díla umístěná do veřejného prostoru v průběhu několika století. Pečujeme například o barokní sochy na Karlově mostě, o pomníky z 19. století až po současná umělecká díla z různých materiálů. Výstava názorně předvede některé restaurátorské techniky a příklady zachráněných a rehabilitovaných uměleckých děl v Praze, které byly restaurovány v posledních letech. Na vybraných příkladech se pokusíme zprostředkovat pohled do restaurátorské dílny, ukázat postupy restaurování veřejných plastik od citlivé konzervace, přes specializované restaurování až po nutnost rekonstrukce díla nebo dokonce nahrazení originálu kopií.

Komentovaná prohlídka se koná v rámci Konference / Kámen město papír – O restaurování veřejné plastiky.