Život sochy aneb restaurování a péče o pražské veřejné plastiky

Kurátorka: Marie Foltýnová

Galerie hlavního města Prahy je správcem stovek veřejných plastik v Praze. Celý konvolut spravovaných plastik zahrnuje sochařská díla umístěná do veřejného prostoru v průběhu několika staletí. Pečujeme například o barokní sochy na Karlově mostě, o pomníky z 19. století až po současná umělecká díla z různých materiálů.

Výstava názorně předvede některé restaurátorské techniky a příklady zachráněných a rehabilitovaných uměleckých děl v Praze, která byla restaurována v posledních letech. Na vybraných příkladech se pokusíme zprostředkovat pohled do restaurátorské dílny, ukázat postupy restaurování veřejných plastik od citlivé konzervace přes specializované restaurování až po nutnost rekonstrukce díla nebo dokonce nahrazení originálu kopií.

Info

Život sochy aneb restaurování a péče o pražské veřejné plastiky

od: 25. 10. 2023
do: 19. 11. 2023

Kurátorka: Marie Foltýnová
Architekt: Tomáš Hrůza
Grafika: Petr Hrůza

Ve spolupráci s Umění pro město

Adresa
Kobka 17 – Smíchovská náplavka

Otevřeno
út–ne 14–18 h

Vstupné

zdarma