Komentovaná prohlídka Domu U Kamenného zvonu zaměřená na historii objektu

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

60 Kč

Prohlídky s průvodcem mimo stanovené termíny prohlídek pro veřejnost – možnost rezervace na tel: 725 811 936 nebo vzdelavani@ghmp.cz. Prohlídky zajišťujeme pro skupiny nad 5 osob. Výklad, prosím, objednávejte alespoň týden dopředu.

Prohlídka zaměřená na historii Domu U Kamenného zvonu přiblíží vyspělou gotickou architekturu objektu inspirovanou sakrálními stavbami, jedinečné malby z počátku 14. století, odkazy k panovníkovi a trůnu a evropské dvorské kultuře, dějinné souvislosti a současný pohled, rekonstrukci a restaurování.

Součástí prohlídky je i vstup do běžně nepřístupných prostor kaple, sklepení a koncertního sálu.