G60HMP: GHMP slaví 60 let!

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

zdarma

Oslavte s námi 60 let Galerie hlavního města Prahy! 🎂

Na víkend 12.–14. května jsme pro vás přichystali narozeninový program a vstup do všech výstav a otevřených objektů za 1 Kč. Během narozeninového víkend se můžete zúčastnit několika workshopů a komentovaných prohlídek nebo si zahrát bojovku GHMP.

V neděli dorazte na dernisáž výstavy Margity Titlové a slavnostní přípitek k oslavě 60 let Galerie hlavního města Prahy. Přípitek a symbolické gesto provede ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková. Podvečerní program doplní hudební vystoupení DJ LN Babe.

Těšíme se na vás!

Celý narozeninový program

— 10. května, 18 h, Dům U Kamenného zvonu — Image: Objekty na tělo, Paruky, Bardotky

Komentovaná prohlídka výstavy Purpurová vertikála s umělkyní a autorkou vystavených děl Margitou Titlovou v Domě U Kamenného zvonu.

— 11. května, 7 h, Zámek Troja — Vítání ptačího zpěvu: Komentovaná prohlídka zahrady Zámku Troja s ornitologem Mgr. Lukášem Viktorou

U příležitosti Dawn Chorus Day jsme se rozhodli přivítat ptačí zpěv na živo a připravit pro vás komentovanou prohlídku s ornitologem, který nás naučí rozeznat různé ptačí druhy a obohatí nás o spoustu dalších zajímavostí.

— 12. května, 15 h, zahrada Zámku Troja — Prohlídka včel a přednáška

Galerie hlavního města Prahy v rámci projektu Bio Troja rozvinula spolupráci s Včelařským spolkem pro Prahu 6 a 7, konkrétně se včelařem Jiřím Hejnicem, který se stará o včely a včelí úly v sadu zahrady Zámku Troja. Pan Hejnic účastníky seznámí se životem včel.

— 12. května, 18 h, Dům U Kamenného zvonu — Koncert Never Sol

Na dvoře Domu U Kamenného zvonu vystoupí česká zpěvačka, producentka, skladatelka a rozhlasová moderátorka, vlastním jménem Sára Vondrášková. Svou tvorbou zkoumá možnosti dekonstrukce forem a vztah mezi křehkým a masivním zvukem. Inspirována drsnými, temnými, vibrujícími či bzučivými prvky vytváří pomocí práce s časem komplexní prostředí pro své posluchače.

— 13. května, 13–18 h, Dům U Kamenného zvonu

Workshopy zaměřené na historii Domu U Kamenného zvonu a výstavu Margita Titlová: Purpurová vertikála.

— 13. května, 15 h, Troja — Urban Walk: expedice do trojské divočiny s geologem Radkem Mikulášem

Pražská Troja je v různých ohledech jedna z nejzvláštnějších částí Prahy. Jedinečný charakter Trojské kotliny se utvářel před více než 600 miliony let. Na dně tehdejších hlubokých i mělkých moří, formovaných sopečnou činností, vznikaly horniny, tvořící část trojských skal. Mnohem později, před 480 miliony let, vznikly jiné usazeniny, tentokrát v moři, velice bohatém na různé formy života. Přijďte s námi objevit město. Sraz je na zastávce tramvaje číslo 17 Trojská.

Lektorské komentované prohlídky budov

  • 13. května, 14 h, Dům U Kamenného zvonu
  • 13. května, 16 h, Bílkova vila
  • 14. května, 15 h, Zámek Troja

Workshopy zaměřené na historii Zámku Troja a jeho zahrad a na tvorbu z přírodních materiálů

  • 14. května, 13–18 h, Eko-ateliér v Oranžerii Zámku Troja

 

14. května, 18 h, Dům U kamenného zvonu — Slavnostní přípitek 🥂

Oslava výročí se symbolickým narozeninovým přípitkem GHMP. Přípitek a symbolické gesto provede ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková. Podvečerní program, který doplní hudební vystoupení DJ LN Babe, bude také dernisáží výstavy Margita Titlová: Purpurová vertikála.

 

— 16. května, 18 h, Komentovaná prohlídka Bílkovy vily v Praze

Komentovaná prohlídka se spolukurátorem stálé expozice Martinem Krummholzem, který vás seznámí s umělcem Františkem Bílkem, s jeho mládím, studiem, životem v Paříži, přáteli a rodinou.

— 18. května, 18 h, Městská knihovna 2. patro — Martin Nitsche: Jitka Svobodová a fenomenologie

Přednáška si z pozic fenomenologické filosofie všimne dvojího: nejen toho, jaké podněty Jitka Svobodová získala z četby fenomenologů (zvl. Heideggera), nýbrž také (a to především) toho, jaké inspirativní podněty může fenomenologie získat z recepce jejího díla. Zvláštní pozornost bude věnována tématům: věc, jev a fenomenologie prostředí, vztah vnitřního a vnějšího.
Martin Nitsche se zabývá fenomenologií (Heidegger, Merleau-Ponty), topologií a filosofií umění. V letech 1993–1999 studoval obor filosofie – historie na FF UK. V roce 2007 tamtéž obhájil doktorskou práci ze systematické filosofie na téma Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filosofii. Od roku 2000 pracuje jako odborný asistent na Filosofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, kde učí fenomenologii a filosofii umění. Od roku 2010 je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR. V roce 2016 se habilitoval jako docent pro obor filosofie na FHS UK.

— 18. května, 18 h, Dům fotografie — Komentovaná prohlídka výstavy Karel Otto Hrubý – Retrospektiva

Výstavou provede jedna z kurátorem Jana Vránová.

— 23. května, 18 h, Městská knihovna 2. patro — Taneční dialog mezi vystavenými díly výtvarné umělkyně Jitky Svobodové a tanečnicí Terezou Ondrovou

Tereza Ondrová po absolvování oboru taneční pedagogika na HAMU založila v roce 2004 spolek VerTeDance, ve kterém vzniklo přes 20 tanečních inscenací. Za několik let existence tato taneční skupina spolupracovala s množstvím výrazných tanečních osobností české i zahraniční scény a soubor je držitelem mnoha ocenění. Od roku 2016 spolupracuje také s divadelní a filmovou režisérkou Petrou Tejnorovou, se kterou založila platformu Temporary collective. Jedním z projektů, který vznikl v produkci této platformy, je Insectum in Prague (2022), část jeho příprav probíhala také v Zámku Troja. Tereza Ondrová se dále spolu s Tancem Praha a Galerií hlavního města Prahy podílela na výzkumném projektu Dancing Museums (2018–2021), který podporuje dlouhodobé spolupráce mezi tanečními organizacemi, muzei či galeriemi a veřejností, respektive místními komunitami, a rozvíjí inspirativní a dlouhotrvající umělecké a kulturní programy.

Více o doprovodných programech pro květnové oslavy výročí GHMP