Fiktivní návrh II – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Eva Truncová, Monika Přikrylová: Co bude, Vltavská?

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Eva Truncová, Monika Přikrylová: Co bude, Vltavská?

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V rámci výtvarného workshopu budeme čerpat inspiraci z vybrané obrazové předlohy výtvarných děl Evy Trunclové a Moniky Přikrylové, hlavním inspiračním zdrojem se nám stane obrazová předloha díla s názvem Co bude, Vltavská? Fiktivní návrh revitalizace zastávky Vltavská a přilehlých veřejných prostor, která přebírá a imituje rétoriku soudobých architektonických projektů s cílem prezentovat původní návrh prizmatem současných zobrazovacích technik a 3D vizualizací. Hlavní náplní workshopu bude vytváření vlastních fiktivních prostorů a návrhů. K tvorbě bude využit široký výběr různorodých materiálů od velkoformátových papírů, barev, krabic, krabiček, přírodnin a dalších. Vzniklá výtvarná díla povedou ke společným úvahám, kterým se budeme věnovat v závěru dílen.

Výtvarný workshop proběhne v Edukačním centru GHMP, které poskytuje příjemný prostor také pro odpočinek a svačinu.