Eva Truncová, Monika Přikrylová: Co bude, Vltavská? venkovní výstava

Zanedlouho se celá lokalita území Praha-Bubny promění v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí nádraží a výstavbou nové koncertní síně, čímž přijdeme o další příklad architektury 80. let minulého století s řadou hodnotných uměleckých děl.

Fiktivní návrh revitalizace zastávky Vltavská a přilehlých veřejných prostor přebírá a imituje rétoriku soudobých architektonických projektů s cílem prezentovat původní návrh prizmatem současných zobrazovacích technik a 3D vizualizací. Bez ambice hodnotit plánovaný záměr, cílem návrhu je poukázat na kvality poválečné architektury, které se zatím v České republice, až na několik výjimek, s uznáním a památkovou ochranou nesetkávají. Osvojením si tohoto vizuálního narativu aplikovaného na původní návrh, doplněného o syntézu několika s nadsázkou vybraných propagačních sloganů, vzniká upoutávka na budoucnost, která se již udála.

Info

Eva Truncová, Monika Přikrylová: Co bude, Vltavská? venkovní výstava

od: 23. 11. 2023
do: 1. 3. 2024

Autorky: Eva Truncová, Monika Přikrylová
Grafický design: Pavel Holomek

Organizátor: Umění pro město

Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy

 

 

tisková zpráva

Adresa
Galerie Vltavská

kaskády u vestibulu metra Vltavská