Experiment v prostoru I a II / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Promoudření: Zastávka jako znamení

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Promoudření: Zastávka jako znamení

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu se návštěvníci seznámí s uměleckou tvorbou Davida Helána a Pavla Tichoně. Konkrétně si přiblížíme dílo Promoudření, které je umístěno v nadzemním prostranství stanice metra Vltavská. Následovat budou vlastní výtvarné reakce návštěvníků, a to ve formě experimentální malby – k dispozici budou mít monumentální plátno, na které budou nejmenší návštěvníci v interakci s rodiči společně malovat. V další části výtvarného workshopu se budou návštěvníci věnovat odlévání drobných sochařských děl ze sádry a volnému modelování z keramické hlíny. Výtvarná tvorba bude probíhat v příjemném prostředí Eko-ateliéru GHMP v oranžérii a v zahradách Zámku Troja.