Promoudření: Zastávka jako znamení venkovní výstava

Výstava Davida Helána a Pavla Ticho(ně) nesoucí název Promoudření v experimentálním nadzemním prostranství stanice Vltavská bezprostředně reaguje na místní současnost.

Foto: Pavlína Šulcová
Foto: Pavlína Šulcová

Titul výstavy Promoudření je transmutačním novotvarem a vznikl v době pandemické krize, kdy se civilizace promořovala virem a apokalyptickými scénáři. Dnes je situace trochu jiná, možná s ohledem na celosvětové dění ještě více apokalyptická. Promořit se moudrostí až do promoudření je tak poslední dedikovaná rada autorů, jak přežít a přemoci nenávist, zášť a splín běžných dní a činit tak s humorem, nadhledem, pochopením a láskou. Vltavská je dopravní uzel, místo náhodného setkávání, zastávka jednotlivých životních křižovatek, chvíle společného čekání na tramvaj do stanice touha. Zastávka jako znamení.

Lidé čekající, lidé bez domova, lidé s hudebními nástroji, lidé skákající přes květináče, lidé s polibky na tvářích, lidé spící, lidé křičící, lidé zpití životem do němoty, lidé žebrající, lidé obdařující, lidé smějící se, lidé…

Práce je inspirovaná místním sociálním koloritem a nemá ambice být plně uchopena. Autoři si hrají s více smysly, čistokrevně demonstrují radost z tvorby a touží decentně perforovat zdejší každodennost skrze cyklus performativních událostí se zapojením místních komunit jako je skautský oddíl Argyroneta, parkuristů, lidí žijících na ulici, cestujících, kolemjdoucích. Chytrým i méně chytrým humorem a možná i uměním se všichni nakonec můžeme navzájem promoudřit.

Expoziční část tvoří dadaisticky neuchopitelná textová stěna o rozměrech 14 × 3 m, která je multifunkčním obrazem společnosti, slouží také jako zeď nářků, textových vzkazů, přání, k výměně jízdenek, jako semenná banka nebo instruktážní tabule Josefa Nebojse s návody na osobní performance (hry) v okolí stanice. Expozici doplňuje několik objektů umístěných na velkoformátových betonových květináčích, určených k „přežití“ v městské divočině (stan, portfóliovník, památný strom poznání aj.), které matou svým posláním v místě určení. Další neméně významnou částí výstavy jsou tři performativní setkání v místě. Do dílčích živých akcí byli ke spolupráci osloveni Prof. Miloš Šejn a Doc. Jiří Surůvka.

Foto: Pavlína Šulcová
Foto: Pavlína Šulcová
Foto: Pavlína Šulcová
Foto: Pavlína Šulcová
Foto: Pavlína Šulcová
Foto: Pavlína Šulcová
Foto: Pavlína Šulcová
Foto: Pavlína Šulcová
Foto: Pavlína Šulcová
Foto: Pavlína Šulcová
Foto: Pavlína Šulcová
Foto: Pavlína Šulcová

Info

Promoudření: Zastávka jako znamení venkovní výstava

od: 22. 6. 2022
do: 30. 9. 2022

Organizátor: Umění pro město

Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy

 

 

Adresa
Galerie Vltavská

kaskády u vestibulu metra Vltavská